Miś w świecie wielkiej literatury

                                         
„Czytanie to najlepsza zabawa jaką ludzie mogli sobie wymyślić
W.Szymborska

    Codzienne czytanie  rozwija dziecko pod względem emocjonalnym, umysłowym oraz moralnym. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny potencjał rozwijania jego osobowości i charakteru. Czytanie to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia naszych dzieci. Zachęcanie do czytania, poznawania nowych bohaterów literackich, wprowadzanie w świat marzeń, literatury, wyzwalanie dziecięcych emocji jest najważniejszym z zadań rodziców i nauczycieli wobec dziecka.

W roku szkolnym 2018-2019 Publiczne Przedszkole w Lewniowej
przystąpiło do  ogólnopolskiego projektu edukacyjnego :
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 jest Grupa MAC S.A. przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.
Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

Cel główny projektu - rozwijanie czytelnictwa na terenie przedszkola oraz w domach dzieci.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury,
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, wychowanie w duchu wartości,
i) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
j) promocja przedszkola.

MODUŁY PROJEKTU

 I Czytające przedszkolaki

  1. Czytamy w przedszkolu:
  • Projekt podkreśla znaczenie czytania w przedszkolu. Do wspólnego czytania zapraszać będziemy gości (władze lokalne, przedstawicieli różnych zawodów, rodziców itp.).
  • Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.
  • W odpowiedzi na kierunki polityki MEN na rok szkolny 2019/2020 rekomendujemy czytanie w przedszkolu tekstów polskich poetów i pisarzy.
  1. b) Czytamy w domu:
  • Misie z naszego przedszkola: Miluś i Tadeuszek odwiedzać będą domy przedszkolaków gdzie wspólnie
    z rodzicami przez kolejnych 7 dni czytać będą książeczki umilając tym samym czas wszystkim domownikom.  Na zakończenie pobytu dziecko wykona rysunek dla misia na podstawie przeczytanej bajki lub opowiadania. Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuły utworów, które zostały przeczytane,
    a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).

II Misiowy wolontariat

W module tym Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej ,empatii wobec  innych oraz odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok będą prowadzone różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących. Mały Miś poprzez bajki
i wierszyki pokaże, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Zachęci do działania rodziców dzieci, by wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności lub włączyć się do działań o ogólnopolskim charakterze.

SERDECZNIE ZAPRASZANY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Koordynator projektu
na terenie Publicznego Przedszkola
w Lewniowej
Iwona Radecka