Podręczniki

a

Szkolny zestaw podręcznków 2018/2019

                                                                                                          

Szkolny zestaw podręczników i materiałów  ćwiczeniowych przeznaczonych
do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2018/2019

 

 

Typ szkoły
PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa
I

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele 1” – podręcznik  -4 części
Karty ćwiczeń- 4 części, autor: Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka
„Szkolni przyjaciele 1” Podręcznik do matematyki-  2 części,   autor: Jadwiga Hanisz
Matematyka 1. Karty ćwiczeń- 2 części,autor: Aniela Chankowska, Kamila
Łyczek

WSiP

813/1/2017

 

813/2/2017

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

New English Adventure 1 – książka i karty ćwiczeń

PEARSON

819/1/2017

Klasa II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele 1” – podręcznik  -4 części

Karty ćwiczeń- 4 części,  autor: Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumache, Irena Zarzycka

 „Szkolni przyjaciele 1” Podręcznik do matematyki- 2 części,   autor: Jadwiga Hanisz
Matematyka 1. Karty ćwiczeń- 2 części,
autor: Aniela Chankowska, Kamila Łyczek

 

 

 

WSiP

813/1/2017

 

813/2/2017

Religia

Kochamy Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

Język angielski

English  Adventure 2 - Viv Lambert Anne  Worrall   Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

819/2/2018

Klasa
  III

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła  – podręcznik cz. 1 - 4
Nasza szkoła – podręcznik  matematyka cz. 1 - 4
Nasze ćwiczenia - matematyka część 1 – 4

MEN
MEN
Nowa Era
Nowa Era

2016

Religia

 Przyjmujemy Pana Jezusa - red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

Język angielski

English  Adventure 3 - podręcznik Viv Lambert Tessa Lachowski,  Anne  Worrall .  Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

680/3/2015

 

  PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa IV

 

 

Język polski

„NOWE  Słowa na start” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik  dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Zeszyt ćwiczeń- Anna Klimowicz, Joanna Ginter Krystyna Brząkalik

 Nowa Era

 

907/1/2017

 

Historia  

„Wczoraj i dziś” – podręcznik
Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch,,                                        Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Matematyka

Matematyka z  plusem 4”- M. Dobrowolska,
 M. Jucewicz, M. Karpiński,  P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń Matematyka z  plusem 4”-  wersja B: „Liczby naturalne”, „Geometria”,

GWO

780/1/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody” -  M. Marko-Worłowska,
 F. Szlajfer, J. Stawarz
Zeszyt ćwiczeń  - J.Golanko, U. Moździerz  

Nowa Era

863/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

Do dzieła!” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 

Nowa Era

903/1/2017

Technika

Jak to działa? - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Język angielski

 „Junior Explorer”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/1/2017

Informatyka

Lubię to! -Michał Kęska

Nowa Era

847/1/2017

Religia

"Jestem chrześcijaninem"- red. Ks. Marian Zając Podręcznik i karty pracy do religii.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa     V

 

 

Język polski

„NOWE Słowa na start” - Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  - Podręcznik  dla klasy piątej szkoły podstawowej
Zeszyt ćwiczeń- Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

 

Nowa Era

907/2/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” –  Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

 877/2/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 5”-    M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń „Matematyka z  plusem 5”-wersja C

GWO

780/2/2018

Biologia

 „Puls Życia” -Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej – Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

399/2/2013/2015

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik - F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Molarz
Zeszyt ćwiczeń – K. Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik  dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik  dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

Technika

Jak to działa?- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Język angielski

„ Junior Explorer 2” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

837/2/2018

Informatyka

Lubię to!- Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2018

Religia

„Wierzę w Boga”- red. ks. Waldemar Janiga.

 Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-22-01/10-LU2/13

 

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa VI

 

 

Język polski

 „Słowa na start” –Marlena Derlukiewicz-cz.I kształcenie literackie i kulturowe
„Słowa na start” Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz -cz. II kształcenie językowe

Nowa Era

338/6/2014/2016

338/5/2014/2016

Historia i społeczeństwo

„My i historia”-Bogumiła Olszewska
Wiesława Surdyk – Fertsch

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

369/3/2013/2016

Matematyka

„Matematyka z plusem 6” - M.Dobrowolska, M. Jucewicz, P.Zarzycki, M.Karpiński. 

GWO

773/3/2016

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik -  J. Stawarz F. Szlajfer, H. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń – M. Mańska, D. Marszał, M. Mochnacz

Nowa Era

399/3/2014

Muzyka

„I gra muzyka”  Podręcznik dla klas 4 -6 szkoły podst.
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

569/2012/2015

Plastyka

„Do dzieła!”  Podręcznik dla klas IV –VI szkoły podst.
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/2016

Język  angielski

World Explorer 3 - podręcznik i ćwiczenia

Nowa Era

497/3/2014

Zajęcia komputerowe        

„Lubię to”-  Michał Kęska

Nowa Era

729/3/2017

Religia

„Wierzę w Kościół” - red.  Ks. Waldemar Janiga Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa
 VII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start!” (literatura) –
J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz
Zeszyt ćwiczeń „Nowe Słowa na START!”-
 J. Kuchta, M. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

907/4/2017

Historia

„Wczoraj i dziś” -  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow      
Pdręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

877/4/2017

 

Matematyka

„Matematyka z plusem ” – praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej
Zeszyty ćwiczeń „Matematyka z plusem ” 

GWO

780/4/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery 7- Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

„Fizyka z Plusem” -Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

GWO

824/1/2017

Biologia

„Puls Życia” -Podręcznik  dla klasy siódmej szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow

Nowa Era

399/3/2014

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik – R. Malarz,
M. Szubert, T. Rachwał
Zeszyt ćwiczeń – J. Knopik, M. Kucharska, R. Przybył, K. Skomoroko

Nowa Era

906/3/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik  dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik  dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autor: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

 

903/4/2017

Język  angielski

„Teen Explorer 7” podręcznik  dla klasy 7
Angela Bandis, Diana Shotton

Nowa Era

 

837/4/2017

Język niemiecki

Das ist Deutsch Kompakt 7

Nowa Era

814/1/2017

Informatyka        

„Lubię to” -  Michał Kęska

Nowa Era

847/4/2017

Religia

„Spotykam Twoje Słowo" - red. Ks. Paweł Mąkosa. Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa
 VIII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start!” (literatura) –
J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz
Zeszyt ćwiczeń „Nowe Słowa na START!”-
J. Kuchta, M. Kościerzyńska, M. Ginter

Nowa Era

 

907/5/2018

Historia

„Wczoraj i dziś” Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 8 ”- praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej
Zeszyt ćwiczeń. Matematyka z plusem 8
M. Dobrowolska, M.Jucewicz, M. Karpiński

GWO

780/5/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery 8 -Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Zeszyt ćwiczeń-   Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

„Fizyka z Plusem” - Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski

GWO

824/2/2018

Biologia

„Puls Życia” Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowejBeata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Zeszyt ćwiczeń – Joanna Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Nowa Era

399/3/2014

Geografia

„Planeta Nowa” podręcznik T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i Jutro” podręcznikI. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i Działam Bezpiecznie8 „

Nowa Era

846/2017

Język  angielski

„Repetytorium ósmoklasisty”
Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Macmillan

925/2018

Język niemiecki

Das ist Deutsch Kompakt 8

Nowa Era

814/2/2018

Informatyka        

„Lubię to” -  Michał Kęska

Nowa Era

847/5/2018

Religia

„Z Tobą idę przez życie” - red. ks. Paweł Mąkosa Podręcznik +karty pracy

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

 

  PG

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa III

 

 

 

Język polski

Słowa na czasie  –  Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska,  Piotr Doroszewski
Zeszyt ćwiczeń 3 –Język polski dla gimnazjum-J. Kuchta, J. Kościerzyńska

Nowa Era

95/5,6/2017/z1

Język angielski

Repetytorium Gimnazjalisty
Poziom podstawowy i rozszerzony-
Karolina Kotorowicz-Jasińska, Arkadiusz Mędela

 

Macmillan

925/2018

Język niemiecki

 Das ist Deutsch! Kompakt -3

Nowa Era

341/3/2013

Historia

Historia kl. III – podręcznik dla gimnazjum-  Jacek Chachaj, Janusz Drob,     

PWN/Nowa Era

 

123/3/2015/z1

Matematyka

Matematyka 3 ”-praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej
Matematyka 3 Zeszyt ćwiczeń – gimnazjum
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

GWO

168/3/2016/z1

Geografia

Planeta Nowa 3 -  Roman Malarz
Zeszyt ćwiczeń : Planeta Nowa 3- zeszyt ćwiczeń- Ewa Ćwiklińska. Justyna Knopik, Kamila Skomoroko

Nowa Era

7/1/2009/2015

Fizyka

Spotkania z fizyką -Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, cz.1 (przekazywany) Zeszyt ćwiczeń- cz.1

Nowa Era

93/1/2009/2015

Biologia

„Puls Życia” Podręcznik do biologii dla gimnazjumBeata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

58/3/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery 3 - Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin     Zeszyt ćwiczeń- cz.3

Nowa Era

49/3/2010/2015

Informatyka

Informatyka w ćwiczeniach – Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun

PWN

Nowa Era

114/2009/2015

Zajęcia techniczne

Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne. Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum - Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Nowa Era

196/2/2010

Plastyka

„Sztuka tworzenia” – Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

725/2014

Muzyka

„Gra muzyka”  -J. Oleszkowicz

Nowa Era

20/2009/2015

Ed. dla bezp.

Żyję i działam bezpiecznie podręcznik dla gimnazjum

Nowa Era

17/2009/2015

Religia

„Żyję Twoją Miłością” - red. ks. Paweł Mąkosa Podręcznik +karty pracy

Gaudim

AZ-33-01/10-LU-1/14

                 

 

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Oddział

5,6-latków

Pakiet „Olek i Ada” A+ - autor J. Fabiszewska, K. Wilk, W Żaba – Żabińska, A. Horobik
ü  Karty pracy
ü  Książka
ü  Wyprawka plastyczna
Język angielski: „I love BOO. Poziom B+ karty  pracy
Religia:
 Zeszyt ćwiczeń „Spotkanie dzieci Bożych”. Podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego. – Autor: J.Snopek, D.Kurpiński

MAC Edukacja

 

MAC Edukacja

Jedność - Kielce

Oddział  3,4,5-latków

 

Pakiet „Olek i Ada” A+ - autor M. Cieśla, M. Smułka, W Żaba – Żabińska, A. Horobik
ü  Karty pracy
ü  Książka
ü  Wyprawka plastyczna

Religia: „Świat dziecka Bożego”. Podręcznik do religii dla dziecka czteroletniego – autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wyd. Jedność – Kielce

MAC Edukacja
Jedność - Kielce

 

Podręczniki na rok szkolny 2016/17

Typ szkoły

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

 

Klasa I

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasz  Elementarz” – podręcznik rządowy
Elementarz XXI wieku”. Zestaw rekomendowany .Materiały edukacyjne

MEN

Nowa Era

 

Religia

 „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

English  Adventure 1 – Tessa Lochowski, Cristiana Bruni  Zeszyt ćwiczeń 

PEARSON

680/1/2014/2014

Klasa II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła  – podręcznik cz. 1 - 4
„Nasza szkoła – podręcznik  matematyka cz. 1 - 4
Nasze ćwiczenia  część 1 - 4

 MEN

Nowa Era

 

Religia

„Kochamy  Pana Jezusa“  -  red. ks. Piotr Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

Język angielski

English  Adventure 2 - Viv Lambert Anne  Worrall   
Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

680/2/2015

Klasa

 III

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła  –  cz. 1 - 4
„Nasza szkoła – podręcznik  matematyka cz. 1 - 4
Ćwiczenia z pomysłem  część 1 – 4
Ćwiczenia z pomysłem do matematyki  część 1 - 4

MEN

WSiP

 

Religia

„Jezus przychodzi do nas we Mszy Świętej” –
Red. E. Osewska, J. Stala

Biblos

AZ-13-01/10-TA-1/13

Język angielski

English  Adventure 3 - podręcznik Viv Lambert Tessa Lachowski,  Anne  Worrall  Zeszyt ćwiczeń   

PEARSON

680/3/2015

 

  PSP

Zajęcia edukacyjne

                                           Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

 

 

 

 

Klasa
 IV

 

 

Język polski

„Słowa na start” -  Marlena Derlukiewicz  cz. I,  cz. II D. Chwastniewska,
D. Różek, A. Gorzałczyńska
Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

338/1/2011/ 2015
338/2/2011/ 2015

Historia      
i społeczeństwo 

„My i historia”- Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch
Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

369/1/2011/2015

Matematyka

„Matematyka z  plusem 4”- M. Dobrowolska,
 M. Jucewicz,  P. ZarzyckiZeszyty ćwiczeń (GWO): „Liczby naturalne”, „Geometria”,

GWO

340/1/2015/z1

Przyroda

„Tajemnice przyrody” -  M. Marko-Worłowska,F. Szlajfer, J. Stawarz
Zeszyt ćwiczeń  - J.Golanko, U. Moździerz  

Nowa Era

399/1/2011/2014

Muzyka

I gra muzyka – M. Gromek, G.Kilbach            

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła”  -  J.Lukas, K.Onak         

Nowa Era

326/1/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? - Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010/2014

Język angielski

World Explorer 1– Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik – Jadacka
Ćwiczenia

Nowa Era

497/1/2012/2015

Zajęcia komput.

Lubię to! -Michał Kęska

Nowa Era

729/1/2015

Religia

"Jestem chrześcijaninem"- Red. Ks. Marian Zając Podręcznik i karty pracy do religii.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

         

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

                                            Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa  V

 

 

Język polski

„Słowa na start” - Marlena Derlukiewicz  cz. I,  cz II

 A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz               

Zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

 

338/4/2013/ 2015

338/3/2013/2015

Historia

 „My i historia”- Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk - Fertsch

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

369/2/2012/2015

Matematyka

 

„Matematyka z plusem 5”-    

 1. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Zeszyty ćwiczeń „Liczby naturalne i ułamki zwykłe” , „Geometria” , „Ułamki dziesiętne i liczby całkowite”
 GWO  773/2/2016

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody” -  J. Ślósarczyk F. Szlajfer,

Zeszyt ćwiczeń   J.Golanko, U. Moździerz

  Atlas  „Świat wokół nas” (kontynuacja)
 Nowa Era  399/2/2013/2015

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)
 Nowa Era  569/2012

Plastyka

„Do dzieła” –  J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/2/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa?- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2010/2015

Język angielski

World  Explorer 2 - Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik – Jadacka
Ćwiczenia

Nowa Era

497/2/2013

Zajęcia komputerowe

Lubię to!- Michał Kęska

Nowa Era

729/2/2016

Religia

„Wierzę w Boga”- podręcznik + karty pracy Red. ks. Marian Zając

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

 

 PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

   VI

 

 

Język polski

„Słowa na start” (literatura) - M.Derlukiewicz
„Słowa na start” (gramatyka) cz. I i II – A. Wojciechowska,
                                A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/5/2014

338/6/2014

Historia

„My i historia”-Bogumiła Olszewska,Wiesława Surdyk – Fertsch
Zeszyt ćwiczeń, Atlas historyczny

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

369/3/2013

Matematyka

„Matematyka z plusem 6” - M.Dobrowolska,
 M. Jucewicz, P.Zarzycki, M.Karpiński.
Zeszyty ćwiczeń:  „Liczby i wyrażenia algebraiczne” cz. I i II, Geometria

GWO

340/3/2014

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik J. Stawarz F.Szlajfer
Ćwiczenia cz. I - D. Marszał, M. Mochnacz

Ćwiczenia cz. II-D. Marszał, M. Marko-Worłowska

Atlas  „Świat przyrody” (kontynuacja)

Nowa Era

399/3/2014

Muzyka

„I gra muzyka” -M. Gromek, G. Kilbach
Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak - kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

Jak to działa? -podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4–6 szkoły podstawowej- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010

Język  angielski

„Go International 3 ” Podręcznik   z ćwiczeniami -M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

 

386/3/2014

Zajęcia komputerowe        

„Lekcje z komputerem”- W. Jochemczyk, I.Krajewska-Krans  (podręcznik do klasy VI)

WSiP

453/3/2014

Religia

„Wierzę w Kościół” - Red. Ks. M. Zając. Podręcznik i karty pracy 

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-3/14

Publiczne Gimnazjum w Lewniowej

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

na rok szkolny 2016/2017

  PG

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa  I

 

 

 

Język polski

Słowa na czasie 1 –  Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski
Kształcenie językowe 1- zeszyt ćwiczeń- J. Kuchta

Nowa Era

95/1,2/2015/z1

Język angielski

Smart Time 1 -  Wirginia Evans, Jenny Dooley
Zeszyt ćwiczeń

Express Publishing

647/1/2013/2015

Język niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt - Część 1

Zeszyt ćwiczeń: Das ist Deutsch! Kompakt.  Część 1- Jolanta Kamińka

Nowa Era Spółka z o.o.

341/1/2011

Historia

„Historia ” – Lech Trzcionkowski,Leszek Wojciechowski
Zeszyt ćwiczeń
Atlas-
„Od starożytności do współczesności”

Wydawnictwo Szkolne PWN/Nowa Era

129/1/2013/z1

Matematyka

„Matematyka z plusem 1”- praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej
Ćwiczenia podstawowe - J. Lech

GWO

168/1/2015/z1

Geografia

Planeta Nowa 1 -  Roman Malarz
Zeszyt ćwiczeń : Planeta Nowa 1- zeszyt ćwiczeń- Ewa Ćwiklińska. Justyna Knopik, Kamila Skomoroko

Nowa Era

7/1/2009/2015

Fizyka

Spotkania z fizyką -Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, cz.1 (przekazywany)
Zeszyt ćwiczeń- cz.1 (nowe)

Nowa Era

93/1/2009/2015

Biologia

Puls życia 1 – Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas 
Zeszyt ćwiczeń cz.1

Nowa Era

58/1/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery 1-  Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin  Zeszyt ćwiczeń- cz.1

Nowa Era

49/1/2009/2014

Informatyka

Informatyka w ćwiczeniach – Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun

PWN

Nowa Era

114/2009/2015

 

Plastyka

„Sztuka tworzenia” – Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

725/2014

 

Muzyka

„Gra muzyka”  -J.Oleszkowicz

Nowa Era

20/2009/2015

 

Religia

Spotykam Twoje Słowo + karty pracy -  Red. Ks. M. Zając

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

 

  PG

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa II

 

 

 

Język polski

Słowa na czasie 2 – Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Wilga Herman, Zofia Pomirska
Kształcenie językowe 2 – zeszyt ćwiczeń- Joanna Kuchta, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska

Nowa Era

96/3,4/2016z1

Język angielski

Smart Time 2-  Virginia Evans, Jenny Dooley
Zeszyt Ćwiczeń

Express Publishing

647/2/2013/2015

Język niemiecki

Das ist Deutsch! KOMPAKT-  Część 2
Zeszyt ćwiczeń-Das ist Deutsch! Kompakt-  Część 2-Jolanta Kamińska

Nowa Era Spółka z o.o.

341/2/2012

 

Historia

 „Historia”- Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski + Zeszyt ćwiczeń
Atlas historyczny
 „Od starożytności do współczes.”

Wydawnictwo Szkolne PWN

129/1/2013/z1

 Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 2”- praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej
Ćwiczenia -M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

GWO

168/2/2015/z1

Geografia

„Planeta Nowa 2”-  Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz
Zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 2” - M. Kucharska

Nowa

Era

7/2/2009/2015

Fizyka

Spotkania z fizyką - Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, cz.3 (cz. 2 uczniowie już mają) 
Zeszyt ćwiczeń cz.3

Nowa

Era

93/3/2010/2015

Biologia

Puls życia 2 –  Małgorzata Jefimow, 
Zeszyt ćwiczeń- Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Nowa

Era

58/2/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery 2 –  Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin,
Zeszyt ćwiczeń -Chemia Nowej Ery 2 –Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa

Era

49/2/2009/2015

 

Wiedza o społeczeństwie

,Dziś i jutro"- Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski 

Nowa Era

77/1/2009/2015

 

Zajęcia techniczne

Technika w praktyce- podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych   dla klas 1-3 gimnazjum.
Zajęcia żywieniowe-Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz

Nowa

Era

196/3/2009

 

Religia

Z Tobą idę przez życie”  red. ks. Paw-eł Mąkosa  podręcznik +karty pracy

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

Zestaw podręczników przeznaczonych do grup przedszkolnych na rok szkolny 2016/17

 

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Oddział zerowy

      Pakiet „KOLOROWY START 5 i 6 -latka” -  Autor:  Wiesława Żaba - Żabińska

       Pakiet obejmuje:

-         Karty pracy 1-4

-         Książka

-         Wyprawka plastyczna,

-         Diagnoza gotowości szkolnej

-         Zeszyty dodatkowe do wyboru:

               dla 5-latka : Zeszyty przygotowujące do czytania, pisania liczenia

               dla 6-latka: Zeszyty do nauki czytania, pisania, liczenia

 • Język angielski; „KOLOROWY START 5 i 6 –latka. Start with Fluffly ”.
 • Religia: 
  Zeszyt ćwiczeń „Spotkanie dzieci Bożych”. Podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego. – Autor: J.Snopek, D.Kurpiński

 

 

 

MAC Edukacja

 

 

 

MAC Edukacja

 Jedność - Kielce

 

Oddział  przedszkolny

 

Dzieci 5-letnie:

 • PAKIET „Kolorowy Start – PIĘCIOLATEK  I SZEŚCIOLATEK”- autor:  Wiesława Żaba-Żabińska
 • Zeszyty dodatkowe dla PIĘCIOLATKA: „Przygotowanie do czytania”, „Przygotowanie  do liczenia”, „Przygotowanie do pisania” autor:  Wiesława Żaba-Żabińska

Dzieci 3 i 4 –letnie:

     PAKIET „Kolorowy Start – CZTEROLATEK” - autor:  Wiesława Żaba-Żabińska

Religia: „Świat dziecka Bożego”. Podręcznik do religii dla dziecka czteroletniego – autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wyd. Jedność – Kielce

 

 

 

MAC Edukacja

Jedność - Kielce

 

Szkolny zestaw podręczników 2014/15

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

na rok szkolny 2014/15

Typ szkoły

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

Nasz elementarz – podręcznik cz.1-4

Ćwiczenia z pomysłem

MEN

WSiP

 

Religia

 

 

 

Język angielski

New English Adventure (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) Poziom 1 - Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska

Pearson

MEN: 680/1/2014

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz XXI wieku” E. Hryszkiewicz, B.Stępień, J. Winiecka – Nowak.

 • Podręcznik część 1 i 2
 • Ćwiczenia zintegrowane część 1 - 4
 • Matematyka część 1 – 4
 • Muzyka z płytą CD
 • Teczka artysty
 • Zajęcia komputerowe z płytą CD
 • Wyprawka

 

Nowa Era

 

404/3/2013

404/4/2013

Religia

 

„Jam Jest Chleb Życia” (red.) ks. B. Klaus

Biblos

 

TPK - 1

Język angielski

English Adventure 2 - podręcznik                                            z zeszytem ćwiczeń    Anne Warrall

 

Longman

 

67/3/2010

Klasa

III

Nauczanie zintegrowane

Wesoła szkoła  i przyjaciele” S. Łukasik , H. Petkowicz, S. Karaszewski

 • Podręcznik część 1-5
 • Karty pracy część 1 – 5
 • Karty matematyczne część 1 – 5
 • Wyprawka część 1 – 5 (w 2 zestawach)
 • Podręcznik do zajęć komputerowych    z płytą CD

 

 

 

WSiP

18/5/2010

18/6/2011

136/3/2011

 

Religia

 

„Jezusowa Wspólnota Serc” -  podręcznik   Red. T. Czarnecka  i Wł. Kubik

WAM

AZ-13-01/1-1

Język angielski

English Adventure 3 - podręcznik               z zeszytem ćwiczeń    Anne Warrall

 

Longman

 

67/4/2010/z1

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa IV

Język polski

„Słowa na start”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Marlena Derlukiewicz Podręcznik do kształcenia językowego  cz. I i II D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska

Nowa Era

338/1/2011

 

 

338/2/2011

Historia                     i społeczeństwo

„My i historia” Podręcznik B. Olszewska,  W. Surdyk-Fertsch.  Zeszyt ćwiczeń + Atlas - PWN.

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

369/1/2011

Matematyka

„Matematyka z  plusem”

Dobrowolska, P. Zarzycki – podręcznik           Zeszyty ćwiczeń (GWO): „Liczby naturalne”, „Figury geometryczne”, „Ułamki”.

(GWO)M.

340/1/2011

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik   M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Zeszyt ćwiczeń cz. I i II J.Golanko, U. Moździerz Atlas (nowy) „Świat wokół nas”

Nowa Era

399/1/2011

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak

Podręcznik od kl. IV do VI

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami  dla klasy IV – VI. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010

Język angielski

„Go International 1 ” Podręcznik  z ćwiczeniami M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

 

386/1/2011

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem” (podręcznik do kl. IV)

W.Jochemczyk, I. Krajewska-Krans,

WS i P

453/1/2012

Religia

"Jestem chrześcijaninem". Red. ks. W. Janiga. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

Klasa V

Język polski

„Słowa na start”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Marlena Derlukiewicz Podręcznik do kształcenia językowego  cz. I i II A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/4/2013

 

 

338/3/2013

Historia

„My i historia” Podręcznik B. Olszewska,  W. Surdyk-Fertsch.  Zeszyt ćwiczeń + Atlas - PWN.

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

369/2/2011

Matematyka

„Matematyka z plusem” (nowe wydanie)              M. Dobrowolska,   P. Zarzycki Zeszyty ćwiczeń „Liczby całkowite i ułamki” cz. I i II „Geometria”

G.W. Oświatowe

340/2/2013

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik   Janina Ślósarczyk F. Szlajfer,

Zeszyt ćwiczeń cz. I i II J.Golanko, U. Moździerz Atlas  „Świat wokół nas” (kontynuacja)

Nowa Era

399/2/2013

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami  dla klasy IV – VI. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010

Język angielski

„Go International 2 ” Podręcznik   z ćwiczeniami M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

 

386/2/2013

 

Zajęcia komputerowe

 

„Lekcje z komputerem” W. Jochemczyk, I. Krajewska-Krans (podręcznik do klasy V)

WS i P

453/2/2013

 

Religia

„Wierzę w Boga”. Red. ks. Waldemar Janiga. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej.

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

 

 

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VI

Język polski

„Słowa na start” (literatura) - Marlena Derlukiewicz

„Słowa na start” (gramatyka) cz. I i II – A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/5/2014

338/6/2014

Historia

„My i historia” Podręcznik B. Olszewska,  W. Surdyk-Fertsch.  Zeszyt ćwiczeń + Atlas  (kontynuacja)

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

369/3/2013

Matematyka

„Matematyka z plusem” - nowe wydanie M.Dobrowolska, P.Zarzycki, M.Karpiński. Zeszyty ćwiczeń „Liczby i wyrażenia algebraiczne” cz. I i II

G.W. Oświatowe

399/3/2014

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik J. Stawarz F. Szlajfer,

Ćwiczenia cz. I - D. Marszał, M. Mochnacz

Ćwiczenia cz. II-D. Marszał, M Marko-Worłowska

Atlas  „Świat wokół nas” (kontynuacja)

Nowa Era

399/3/2014

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami  dla klasy IV – VI. Lech Łabecki, Marta Łabecka (kontynuacja)

Nowa Era

295/2010

Język angielski

„Go International 3 ” Podręcznik   z ćwiczeniami M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

 

386/3/2014

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem” W. Jochemczyk, I.Krajewska-Krans  (podręcznik do klasy VI)

WS i P

453/3/2014

Religia

„Przemienieni  przez Boga” – ks. Z. Marek

WAM

AZ -23 -01/1 - 1

 

Publiczne Przedszkole  w Lewniowej

Zestaw podręczników przeznaczonych do grup przedszkolnych

na rok szkolny 2014/15

 

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Oddział zerowy

5 -6 latki

Pakiet  „ABC Smyka”

W. Żaba - Żabińska

Religia: Zeszyt ćw. „Kocham Dobrego Boga” – E. Osewska, J.Stala

 

 

MAC Edukacja

 

Jedność - Kielce

Oddział  przedszkolny

3-4 latki

Pakiet „Odkrywam siebie – czterolatek”

Autor:  W. Żaba – Żabińska

Religia : „Bóg kocha dzieci” – podręczni do nauki religii dla dzieci czteroletnich – D. Krupiński, I. Snopek

MAC Edukacja

Szkolny zestaw podręczników 2015/16

Typ szkoły

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

I

Edukacja wczesnoszkolna

“Nasz  Elementarz” – podręcznik

Nasze ćwiczenia część 1 - 4

MEN

Nowa Era

 

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” – podręcznik

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

Język angielski

English  Adventure 1 – podręcznik Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Zeszyt ćwiczeń

PEARSON

680/1/2014/2014

Klasa

II

Edukacja wczesnoszkolna

“Nasza szkoła”  - podręcznik

Ćwiczenia z pomysłem część 1 - 4

MEN

WSiP

 

Religia

„Jam Jest Chleb Życia”  - podręcznik (red.)                  ks. B. Klaus

Biblos

 

TPK - 1

Język angielski

English  Adventure 2 - podręcznik Viv Lambert Anne  Worrall

Zeszyt ćwiczeń

PEARSON

680/2/2015

Klasa

III

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz XXI wieku” E. Hryszkiewicz, B.Stępień, J. Winiecka – Nowak.

 • Podręcznik część 1 i 2
 • Ćwiczenia zintegrowane część 1 - 4
 • Matematyka część 1 – 4
 • Muzyka z płytą CD
 • Teczka artysty
 • Wyprawka dla ucznia
 • Zajęcia komputerowe z płytą CD
 • „Patyczki językowe” – Zeszyt ortograficzny

 

Nowa Era

 

404/5/2014

404/6/2014

Religia

„Jezus przychodzi do nas we Mszy Świętej” – podręcznik   Red. E. Osewska, J. Stala

Biblos

AZ-13-01/10-TA-1/13

Język angielski

English Adventure 3 - podręcznik                                 z zeszytem ćwiczeń    Anne Worrall

PEARSON

67/4/2010/z1

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

IV

Język polski

„Słowa na start”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Marlena Derlukiewicz  cz. I

Podręcznik do kształcenia językowego  cz. II D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska

Zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

338/1/2011/ 2015

 

 

338/2/2011/ 2015

 

Historia      i społeczeństwo

„My i historia” Podręcznik B.Olszewska,                          W. Surdyk-Fertsch.

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN

Nowa Era

 

369/1/201/2015

Matematyka

„Matematyka z  plusem”

Dobrowolska, P. Zarzycki – podręcznik

Zeszyty ćwiczeń (GWO): „Liczby naturalne”, „Geometria”,

(GWO)

340/1/2015/z1

 

 

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik   M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Zeszyt ćwiczeń cz. I i II J.Golanko, U. Moździerz

Nowa Era

399/1/2011/

2014

 

Muzyka

I gra muzyka – M. Gromek, G. Kilbach             Podręcznik

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J.Lukas, K.Onak  - podręcznik

Nowa Era

326/2012

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”- podręcznik  Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010/2011

Język angielski

World Explorer – podręcznik Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik – Jadacka

Ćwiczenia

Nowa Era

497/1/2012/

2015

Zajęcia komputerowe

„Lubię to” – podręcznik  Michał Kęska

 

Nowa Era

583/m/2012

 

Religia

"Jestem chrześcijaninem". Red. Ks. Marian Zając Podręcznik i karty pracy do religii.

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

V

Język polski

„Słowa na start”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Marlena Derlukiewicz Podręcznik do kształcenia językowego  cz. I i II A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/4/2013

338/3/2013

Historia

„My i historia” Podręcznik B. Olszewska,                            W. Surdyk-Fertsch.  Zeszyt ćwiczeń + Atlas - PWN.

Wydawnictwo Szkolne PWN

369/2/2011

Matematyka

„Matematyka z plusem” (nowe wydanie)                              M. Dobrowolska,   P. Zarzycki Zeszyty ćwiczeń „Liczby całkowite i ułamki” cz. I i II „Geometria”

GWO

340/2/2013

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Podręcznik   Janina Ślósarczyk F. Szlajfer,

Zeszyt ćwiczeń cz. I i II J.Golanko, U. Moździerz Atlas  „Świat wokół nas” (kontynuacja)

Nowa Era

399/2/2013

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami  dla klasy      IV – VI. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010

Język angielski

„Go International 2 ” Podręcznik   z ćwiczeniami M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

386/2/2013

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem” W. Jochemczyk,                                  I. Krajewska-Krans (podręcznik do klasy V)

WS i P

453/2/2013

Religia

„Wierzę w Boga”- podręcznik Red. ks. Marian Zając

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa

VI

Język polski

„Słowa na start” (literatura) - Marlena Derlukiewicz

„Słowa na start” (gramatyka) cz. I i II – A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

Nowa Era

338/5/2014

338/6/2014

Historia

„My i historia” Podręcznik B. Olszewska,                            W. Surdyk-Fertsch.  Zeszyt ćwiczeń + Atlas

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

369/3/2013

Matematyka

„Matematyka z plusem” - nowe wydanie M.Dobrowolska, P.Zarzycki, M.Karpiński. Zeszyty ćwiczeń „Liczby i wyrażenia algebraiczne” cz. I i II

G.W. Oświatowe

399/3/2014

Przyroda

Tajemnice przyrody” Podręcznik   J. Stawarz F. Szlajfer,

Ćwiczenia cz. I - D. Marszał, M. Mochnacz

Ćwiczenia cz. II-D. Marszał, M Marko-Worłowska

Atlas  „Świat wokół nas” (kontynuacja)

Nowa Era

399/3/2014

Muzyka

„I gra muzyka” M. Gromek, G. Kilbach

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)

Nowa Era

569/2012

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas, K. Onak

Podręcznik od kl. IV do VI (kontynuacja)9

Nowa Era

326/2011

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami  dla klasy IV – VI. Lech Łabecki, Marta Łabecka (kontynuacja)

Nowa Era

295/2010

Język  angielski

„Go International 3 ” Podręcznik   z ćwiczeniami M.Tulip, C.Bianchi, B. Ściborowska

PWN

 

386/3/2014

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem” W. Jochemczyk, I.Krajewska-Krans  (podręcznik do klasy VI)

WS i P

453/3/2014

Religia

„Wierzę w Kościół”  Red. Ks. M. Zając. Podręcznik i karty pracy

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-3/14

 

Wydawnictwo

Oddział zerowy

5 -6 latki

Pakiet: „Kraina przedszkolaka” Roczne przygotowanie przedszkolne                           Autor Beata Szurowska

Religia: „Jestem dzieckiem Bożym” - podręcznik do nauki religii dla dzieci pięcioletnich, red. E. Osewska, J. Stala,

MAC Edukacja

Jedność  - Kielce

Oddział  przedszkolny

3 - 4 latki

Pakiet: „Kraina przedszkolaka – czterolatek”Autor: Beata Szurowka

Religia: ”Pan Bóg kocha dzieci” – podręcznik do religii dla dzieci czteroletnich , red. M. Zając

MAC Edukacja

Gaudium

 

I klasa gimnazjum

PSP

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Klasa I

Język polski

Słowa na czasie 1 – Podręcznik Autorzy: Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski

Ćwiczenia - gramatyka

Nowa Era

95/1,2/2015/z1

Język angielski

Smart Time 1 podręcznik, Wirginia Evans, Jenny Dooley

Zeszyt ćwiczeń

Express Publishing

647/1/2013/2015

Język niemiecki

Das ist Deutsch KOMPAKT

Autor Jolanta Kamińka

Zeszyt ćwiczeń

 

Nowa Era

 

341/1/2011/2015

Historia

„Historia” – podręcznik Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski

Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szklone PWN

129/1/2013/z1

Matematyka

Matematyka z plusem 1

Zeszyt ćwiczeć

GWO

168/1/2015/z1

Geografia

Planeta Nowa 1 Autor: Roman Malarz

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

1/7/2009/2015

Fizyka

Spotkanie z fizyką            Autorzy: Grażyna –Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny - Różańska

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

93/1/2009/2015

Biologia

Puls życia 1 – podręcznik Autorzy: Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

58/1/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery 1- podręcznik  Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

49/1/2009/2014

Informatyka

Informatyka w ćwiczeniach – podręcznik  Autorzy: Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun

PWN

Nowa Era

114/2009/2015

Plastyka

„Sztuka tworzenia” – podręcznik  Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

725/2014

Muzyka

„Gra muzyka”  - podręcznik J.Oleszkowicz

Nowa Era

20/2009/2015

Religia

Spotykam Twoje Słowo - podręcznik  Red. Ks. M. Zając

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12