Podziękowania

Podziękowanie -Dzień Babci i Dziadka - galeria zdjęć

      Piękny program artystyczny  i efektownie przyozdobiona scena z  harmonijnie dopasowaną  dekoracją stołów, wyśmienite ciasto i przepyszny obiad, dobra organizacja  oraz licznie przybyli goście, to wszystko razem sprawiło, że  obchodzony 20  stycznia 2018 r. w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka  był wyjątkowy.
       Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy  wiele serca i czasu poświecili, aby ta uroczystość mogła się odbyć w tak radosnej i rodzinnej atmosferze. Przekazuję także Państwu skierowane na moje ręce gratulacje oraz  wyrazy wdzięczności zaproszonych Seniorów i gości, za  przygotowanie tego międzypokoleniowego spotkania.   
          Jeszcze raz  wyrażam swoją wdzięczność, że zawsze i w każdej chwili mogę liczyć na Waszą współpracę.

                                                                                                                            Z wyrazami uznania,

                                                                                                                           Zbigniew Stanuszek
                                                                                                                                     Dyrektor

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z Dnia Babci i Dziadka -> KLIK

Podziękowanie dla rodziców uczniów kl.I i IV

                                              Podziękowanie

  

        W imieniu uczniów i wychowawców, serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom  klasy I i IV, za zakup potrzebnych materiałów i pomalowanie dwóch sal lekcyjnych. To kolejny  piękny gest z Państwa strony,  podjęty dla dobra naszych dzieci. Szczególnie dziękuję Pani Urszuli Wiśniowskiej za kierowanie pracami, obróbkę firanek i podarowanie piasku do piaskownicy.

                                                                                                Zbigniew Stanuszek
                                                                                                     Dyrektor

Podziękowanie za upominek

         Dyrekcja i grono pedagogiczne serdeczne dziękują  Radzie Rodziców za ufundowanie dla szkoły zestawu komputerowego na łączną kwotę 2384 zł. Dzięki Państwa pomocy w każdej klasie  uczniowie mogą korzystać z tego rodzaju pomocy dydaktycznej.
Od listopada br. zafunkcjonuje w szkole dziennik elektroniczny, który umożliwi  Państwu drogą internetową   bieżący podgląd  informacji na temat swojego dziecka.

DZIĘKUJEMY także rodzicom klasy IIIa  za zakup do klasy dywanika, a rodzicom klasy IG za zakup tablicy informacyjnej.

                                                                                                                    Z wyrazami wdzięczności

                                                                                                                                 Z.Stanuszek
                                                                                                                                    Dyrektor

Podziękowanie

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,jaką ludzkość sobie wymyśliła"

W. Szymborska

       Składamy serdeczne podziękowania Państwu Jadwidze i Adamowi Górakom za wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego wieloma pięknymi, ciekawymi i wartościowymi  pozycjami książkowymi dla dzieci.

                                                                                                                Wychowawczyni grupy dzieci 3-5 letnich
                                                                                                                            wraz z wychowankami

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Państwu Jadwidze i Adamowi Górak -rodzicom ucznia  klasy II  za przekazanie na potrzeby szkoły 2 laptopów.

                                                                                                                         Z.Stanuszek
                                                                                                                             Dyrektor

Podziękowanie -za radość dzieci

          Znalezione obrazy dla zapytania bukiet róż W imieniu wszystkich nauczycieli, a przede wszystkim   dzieci i młodzieży,  pragnę serdecznie podziękować rodzicom za nieocenioną pomoc, wyrozumiałość i ogromne zaangażowanie  podczas organizacji  Dnia Dziecka, połączonego ze Świętem szkoły.   Szczególne słowa uznania i wdzięczności  kieruję do  Pań:  Agnieszki Konstanty, Marioli Niedziocha, Marty Zelek, Joanny Pasek, Urszuli Wiśniowskiej, Iwony Sowa, Bożeny Sacha, które po raz kolejny spisały się na medal.  
             Dziękuję serdecznie Państwu Marcie i Andrzejowi Zelek za ufundowanie dzieciom gałkowych lodów, a Pani Katarzyna Gnela za przeprowadzenie zabaw i konkursów oraz użyczenie sprzętu:  dmuchawca - zjeżdżalni oraz  maszynki do robienia słodkiej waty.
             Przy tej okazji  składam także  serdeczne podziękowania Radzie Sołeckiej za całoroczną współpracę, zrozumienie potrzeb  i wsparcie finansowe różnych przedsięwzięć  podejmowanych przez szkołę.

                                                                                                      Zbigniew Stanuszek
                                                                                                           
Dyrektor

Kolejne podziękowania

Dziękuję Pani Agnieszce Klęk za bezpłatne przekazanie monitora i komputera. Zestaw będzie przekazany do klasy szóstej.

Serdecznie dziękuję Pani B. Cieśla i Pani K.Gnela za zakup krzewów ozdobnych i posadzenie ich w ogrodzie szkolnym.

Dziękuję Panu  Pawłowi Chudoba - właścicielowi firmy Stol-Prez w Lewniowej za bezpłatne wykonanie projektu kuchni. 

Podziękowania kieruję do  Rodziców ucznia klasy I za  całoroczną opłatę prenumeraty czasopisma do biblioteki szkolnej.
 
Dziękuję Rodzicom ucznia klasy V za kilkuletnie dostarczanie do szkoły ręczników papierowych.

        

                                                                                                                           Zbigniew Stanuszek
                                                                                                                                     Dyrektor

Podziękowanie prymicyjne

          Niedziela 28 maja 2017 roku była szczególnym dniem dla parafii Lewniowej, ale przede wszystkim dla nowo wyświęconego księdza Adama. Radość z tej wyjątkowej chwili,  wyraziła cała społeczność Lewniowej, w tym młodzież naszej szkoły,  poprzez włączenie się w przygotowanie tej  pięknej uroczystości.     Myślę, że możemy sobie wspólnie pogratulować  dobrze odrobionej lekcji, w atmosferze radości, serdeczności, zaangażowania i  solidarności społecznej oraz   życzyć , aby  takich momentów  łączących było jak najwięcej.
            Księdzu Adamowi życzymy obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej.

                                                                                          Gratulacje !!!      
                                                                                          Z. Stanuszek