Podziękowanie

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,jaką ludzkość sobie wymyśliła"

W. Szymborska

       Składamy serdeczne podziękowania Państwu Jadwidze i Adamowi Górakom za wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego wieloma pięknymi, ciekawymi i wartościowymi  pozycjami książkowymi dla dzieci.

                                                                                                                Wychowawczyni grupy dzieci 3-5 letnich
                                                                                                                            wraz z wychowankami