Podziękowanie prymicyjne

          Niedziela 28 maja 2017 roku była szczególnym dniem dla parafii Lewniowej, ale przede wszystkim dla nowo wyświęconego księdza Adama. Radość z tej wyjątkowej chwili,  wyraziła cała społeczność Lewniowej, w tym młodzież naszej szkoły,  poprzez włączenie się w przygotowanie tej  pięknej uroczystości.     Myślę, że możemy sobie wspólnie pogratulować  dobrze odrobionej lekcji, w atmosferze radości, serdeczności, zaangażowania i  solidarności społecznej oraz   życzyć , aby  takich momentów  łączących było jak najwięcej.
            Księdzu Adamowi życzymy obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej.

                                                                                          Gratulacje !!!      
                                                                                          Z. Stanuszek