2015/2016

„Każdemu sercu bliska ochrona środowiska”

       Dnia 23 marca 2016 r. odbył się w naszej bibliotece Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Jego celem było doskonalenie umiejętności pięknego czytania, budzenie zainteresowania literaturą, popularyzowanie czytelnictwa i kształtowanie umiejętności  odbioru  dzieł  literackich.  Ponadto  konkurs  miał  jeszcze  jeden  ważny  cel – miał  zachęcić dzieci  do  troski o środowisko naturalne.

       W zmaganiach konkursowych wzięło udział 30 uczniów z klas I – VI podzielonych na dwie kategorie wiekowe. Zadaniem każdego z uczestników było zaprezentowanie umiejętności pięknego czytania tekstów o tematyce ekologicznej. Uczniowie klas I – III przystąpili  do  prezentacji  konkursowej  z  wcześniej  przygotowanym  przez  siebie  tekstem, natomiast  ich starsi koledzy z klas IV – VI, losowali teksty podczas konkursu. Wszyscy uczestnicy nie tylko pięknie czytali wybrane fragmenty wierszy lub prozy, ale także zachęcali zebraną publiczność do poszanowania przyrody i promowali właściwe postawy proekologiczne.

       Komisja w wielkim skupieniu słuchała każdego z uczestników, oceniając: technikę czytania, tempo, środki artystycznego wyrazu, tj. pauzowanie, modulację i natężenie głosu, właściwy akcent oraz sposób radzenia sobie z tremą i umiejętność autoprezentacji.  W  skład  jury  weszli:  nauczyciele –  p. Marta  Mikołajek,  p. Marta  Adamczyk,  przedstawiciel rodziców – p. Katarzyna Gnela oraz po raz pierwszy  przedstawiciel społeczności uczniowskiej – Antoni Baka z kl. IV.

     Chociaż komisja pracowała skrupulatnie, to jednak miała ogromną trudność z wyłonieniem zwycięzców, ponieważ poziom jaki prezentowali uczestnicy był wysoki i wyrównany. O zwycięstwie i zajęciu czołowych miejsc decydował nawet jeden punkt lub połowa punktu. W końcu udało się wyłonić „mistrzów pięknego czytania” i przyznać trzy pierwsze miejsca.

W kategorii klas I – III zwycięzcami zostali, zajmując kolejno:

 • I miejsce – Magdalena Cecuga z kl. III
 • II miejsce – Michał Górak z kl. I i Jadwiga Sacha z kl. III
 • III miejsce – Paweł Gnela z kl. III

Wśród uczniów klas IV – VI szczególną umiejętnością pięknego czytania wykazali się następujący uczniowie:

 • I miejsce – Magdalena Gagatek z kl. IV
 • II miejsce – Kacper Adamik i Martyna Kurzydło z kl. IV 
 • III miejsce – Amelia Dzięgiel z kl. IV

      Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomiki za udział w konkursie, natomiast zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego. Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opr.  Marta Adamczyk

„W trosce o nasze bezpieczeństwo”

    „W trosce o nasze bezpieczeństwo” - to hasło ogólnopolskiego konkursu, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Etap szkolny został przeprowadzony przy współudziale biblioteki szkolnej.  Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej sposoby postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu człowieka i ukazaniu roli strażaków w niesieniu pomocy i ratowaniu w sytuacji zagrożenia. Spośród prac, które najlepiej spełniały kryteria regulaminu, wybrano cztery. Ich autorkami są: Natalia  Pławecka  z kl. IV, Julia Zelek z kl. V, Kamila Adamik  i Julita Pasek z kl. VI. Prace przekazano do Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Opr. Marta Adamczyk

Promujemy dokonania „młodych artystów”

    Nasza biblioteka dba nie tylko o rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej, stara się promować talenty i zdolności wychowanków – nie tylko czytelnicze i literackie, ale także, np. plastyczne.

   W II półroczu bieżącego roku szkolnego zorganizowano w lokalu biblioteki szkolnej wystawę prac malarskich dwóch uczennic z klasy IV –  Magdaleny Gagatek i Natalii Pławeckiej. Obie dziewczynki przejawiające wyjątkowe zdolności artystyczne były bardzo zadowolone ze swojej „ pierwszej w życiu wystawy”. Jeszcze w tym roku szkolnym planowane są kolejne wystawy prac uczniów uzdolnionych plastycznie.

Opr. Marta Adamczyk

Ważne tematy ujęte w artystyczne ramy

     W I półroczu pod patronatem biblioteki szkolnej odbył się konkurs profilaktyczny ph. „ Żyję zdrowo – dlatego odmawiam...”.  Tematyka konkursu wynikała z zaplanowanych działań na ten rok szkolny w ramach realizacji przez szkołę ogólnopolskiego programu „ Szkoły promującej zdrowie”. Celem konkursu było uświadomienie uczniom jak szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka są używki i zachęcenie ich, by zawsze mówili nałogom - „nie”. Konkurs został poprzedzony pogadankami, które odbyły się na zajęciach z wychowawcą i na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

       W konkursie tym wzięło udział  12 uczniów z klas IV – VI. Wszystkie  prace  konkursowe  odznaczały  się  pomysłowością i starannością wykonania, ale najważniejsze było przesłanie w nich zawarte – papierosy, alkohol, narkotyki i substancje psychotropowe są szkodliwe i dlatego nie warto po nie sięgać.

Autorami najciekawszych prac byli:

 • Szymon Wąs z kl. IV i Karolina Niedziocha z kl. V - zdobywcy I miejsca
 • Julia Zelek z kl. V – II miejsce
 • Julia Chudoba z kl. IV – III miejsce.

Konkurs profilaktyczny zbiegł się w czasie z konkursem ekologicznym ph. „ Dobre rady na odpady”.

Najwyższe miejsca w tym konkursie zajęli:

 • I miejsce – Natalia Pławecka z kl. IV
 • II miejsce – Kamila Adamik z kl. VI
 • III miejsce – Martyna Kurzydło z kl. IV i Karolina Niedziocha z kl. V

      Wszystkie  prace  wykonane  przez  uczestników  obu  konkursów  zostały  zaprezentowane  na  wystawie  pokonkursowej  w holu, a następnie w bibliotece szkolnej.

Opr. Marta Adamczyk
 

„Pluszowy miś – przyjaciel dzieci”

 

  W ostatnich dniach listopada  2015 r. w bibliotece szkolnej zorganizowano po raz pierwszy „Dzień Pluszowego Misia” dla przedszkolaków i dzieci z oddziału przedszkolnego.

  Na tę okoliczność przygotowano dla najmłodszych szereg konkursów i zabaw ruchowych. Spotkanie stało się też znakomitą okazją do zapoznania dzieci z biblioteką szkolną. Podczas wspólnego świętowania dzieci zapoznały się z historią „ Dnia Pluszowego Misia”, miały możliwość wykazania się wiedzą o niedźwiedziach brunatnych oraz o bajkowych misiach i innych postaciach z bajek i baśni. Ponadto chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich zabawach sportowych, uzyskując miano „sprawnego niedźwiadka” . Uzupełnieniem sportowych atrakcji były zabawy w kole, śpiewanie piosenek i słuchanie wierszy oraz krótkich opowiadań o misiach.

Opr.: Marta Adamczyk