Rozwijamy kompetencje ponadprzedmiotowe w ramach projektu Małopolskie Talenty

          Od 14 września przez 10 kolejnych sobót (z wyjątkiem soboty 2 listopada) uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji ponadprzedmiotowych - społecznych i uczenia się. W trakcie zajęć uczestnicy  kształcili  i  doskonalili  kompetencje  przydatne  nie  tylko  w  szkole,  wśród  których  znalazły  się zagadnienia z zakresu komunikacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjami konfliktowymi. Uczniowie poznali techniki wspomagające uczenie się, rozwijali samoświadomość dotyczącą swoich zasobów oraz kreatywność. Zajęcia w dużej mierze bazowały na pracy w grupach oraz zabawie, dzięki czemu miały bardzo szybko. Znaleźli się i tacy uczestnicy, którzy żałowali, że spotkania tak szybko się skończyły.
                                                                                                                      Oprac. E. Matus