„Małopolskie Talenty” w szkole

W kwietniu 2019r. rozpoczęto rekrutację do projektu pod nazwą „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu zdolni uczniowie z klas V – VIII ze wszystkich szkół na terenie gminy będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Projekt będzie realizowany w trzech turach: w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

 W czerwcu chętni uczniowie wzięli udział w testach kompetencji z tych przedmiotów, z których się zgłosili, 27 sierpnia ukazały się listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia rozwijające z matematyki, języka angielskiego oraz z kompetencji ponadprzedmiotowych. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram:

Dla uczniów klasy V i VI:

Nazwa zajęć

godziny

termin

Osoba prowadząca

Kompetencje ponadprzedmiotowe
GR. 1

9:00 – 10:40

soboty
od 14.09 do 23.11

Paulina Szewczyk

Kompetencje ponadprzedmiotowe 
GR 2

10:50  - 12:30

soboty
od 14.09 do 23.11

Paulina Szewczyk

Matematyka

13:20 – 14:50

środy

Marta Mikołajek

 

J. angielski

13:20 – 14:50

środy

Anna Pabian

 

 

Dla uczniów klasy VII i VIII:

Nazwa zajęć

godziny

termin

Osoba prowadząca

Kompetencje ponadprzedmiotowe
GR. 1

9:00 – 10:40

soboty
od 14.09 do 23.11

Ewelina Matus

Kompetencje ponadprzedmiotowe
GR 2

10:50  - 12:30

soboty
od 14.09 do 23.11

Ewelina Matus

Matematyka

14:10 – 15:40

czwartki

Marta Mikołajek

 

J. angielski

14:10 – 15:40

czwartki

Anna Pabian

 


Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać na stronach http://www.malopolskietalenty.pl/, http://www.mcp.malopolska.pl/, https://mcdn.edu.pl/projekty/