Dzieci rodzą się ze skrzydłami

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. J. Korczak

    To motto towarzyszyło obchodom Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole.

    Tradycją wieloletnią szkoły jest, iż w tym dniu najmłodsi uczniowie składają uroczyste ślubowanie i zostają włączeni w społeczność szkolną.
13 października, na dzień przed przypadającym świętem, oprócz grona nauczycielskiego i pracowników szkoły, gościliśmy rodziców pierwszoklasistów.
Program artystyczny rozpoczął występ uczniów klasy pierwszej, któremu towarzyszyły postacie w bieli. Pierwszacy przekonali o tym, że są dobrze przygotowani do tego, by z zapałem uczyć się i godnie reprezentować naszą szkołę. Po występie to właśnie m.in. uroczyście przyrzekali, ślubując na sztandar szkoły. Następnie w obecności zebranych zostali pasowani na uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lewniowej. Ceremonii tej dokonał Dyrektor szkoły P. Zbigniew Stanuszek. Na pamiątkę tej chwili pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez szkolną Radę Rodziców. Pierwszą część artystycznego programu zakończono oklaskami i pamiątkowym zdjęciem.

   Bohaterami następnej części byli reprezentanci starszej części społeczności szkolnej. Szóstoklasiści pod czujnym okiem P. Ewy Płacheta – Brożek przedstawili scenę w niebiańskiej scenerii. Krótkim wierszem i życzeniami dziękowali wszystkim pracownikom szkoły za ich trud codzienny, serdeczność i poświęcenie. Drobnym upominkiem w postaci „anielskiego pióra” symbolicznie okazali wdzięczność w imieniu wszystkich uczniów. Jak to orzekli: „Skoro wszystko uczynili dobrze, jak potrzeba”, anielskim orszakiem mogli ruszyć do nieba. Po opuszczeniu sceny zatrzymali się jednak na kolejny punkt programu. Tym razem ósmoklasiści pod kierownictwem P. Pauliny Szewczyk przygotowali humorystyczną scenkę z życia uczniowskiego oraz układ taneczny jako podziękowanie swojej wychowawczyni P. Renacie Pabijan za wspólne lata, które spędzili pod jej opieką.

    Pod  koniec  uroczystości  Pan  Dyrektor  z  okazji  przypadającego  święta  wręczył  nagrody  nauczycielom:
P.  Annie  Stanuszek,  P.  Iwonie  Radeckiej  i  P.  Marcie  Mikołajek  dziękując  jednocześnie  za ich wkład pracy sukcesy i osiągnięcia.
Podziękowania z okazji DEN i piękne życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły popłynęły też z ust Prezydium Szkolnej Rady Rodziców.