Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

       Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest corocznie 10 października. Celem tego dnia jest edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego, a przeprowadzane działania zwracają uwagę na choroby i zaburzenia psychiczne oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami.
        W ramach poszerzania wiedzy nt. zdrowia psychicznego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach z pedagogiem. Wychowankowie klas VI i VII podczas zajęć z pomocą gry dydaktycznej, dowiedzieli się, że choroby i zaburzenia psychiczne są związane z umysłem człowieka, a osoba z zaburzeniem nie jest w stanie w pełni kontrolować swoich uczuć, emocji, myśli lub działań. Uczniowie poznali przykłady zaburzeń i chorób psychicznych (m.in.: zaburzenia depresyjne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia osobowości) i możliwości ich leczenia (tj. terapia i farmakoterapia). Uczniowie dowiedzieli się również, że odporność zdrowia psychicznego można wzmacniać. Pedagog zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy smutkiem, który jest jednym z podstawowych emocji człowieka, a depresją - zaburzeniem całkowicie wpływającym na organizm (zmęczenie, ciągłe i nieprzerwane poczucie smutku, wstyd, ból głowy lub mięśni). Nastolatkowie poznali także mity i stereotypy dotyczące osób z chorobami psychicznymi. Następnie uczniowie obejrzeli film pt. “Nastoletnia depresja”. Na zakończenie zajęć nastolatkowie zastanawiali się jak można wesprzeć osobę z depresją i co należy, a czego nie powinno się mówić do osoby chorej.
        Warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu były ważne i potrzebne. Dzięki zaangażowaniu młodzieży klas starszych powstał plakat ph. “Jak wspierać osobę z depresją?”, który zawisł na szkolnym korytarzu. Ponadto nadrzędny cel, czyli uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób z zaburzeniami psychicznymi został spełniony.
Opracowała:
Marta Cebula