Sprzątanie świata

    Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do akcji „Sprzątanie świata”.  Była to już 30 akcja tego typu w Polsce, a jej tegorocznym hasłem przyświecającym było „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

    W dniach 18-22 września uczniowie klas I – VIII pod opieką wychowawców posprzątali główne rejony naszej miejscowości. Wyjście w teren poprzedzone było pogadanką dotyczącą bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Najmłodsi sprzątnęli teren wokół szkoły, z kolei starsi okolice kościoła, cmentarza, a nawet pobliski las. Dzięki wyjątkowo pięknej i słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty wspólnej pracy były zadowalające 😊

    Celem nadrzędnym akcji było kształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Akcja miała także za zadanie pokazać, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

    Wszystkim uczniom biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.
                                                                                                                      Oprac. Paulina Szewczyk