Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024

- 31.10.2023r. 
(wtorek)
- 2.05.2024r. (czwartek)
- 31.05.2024r. (piątek)
- 14-16.05.2024r. (egzaminy ósmoklasisty)
- 3.06. 2024r.  (poniedziałek) 
- 18.06.2024r.
 (wtorek)