Święto Niepodległości

 „Nie ma nic cenniejszego
nad niepodległość i wolność”

    Dnia 10 listopada w naszej szkole uroczyście świętowaliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia przygotowana głównie przez uczniów kl. III, IV i V miała na celu wzbogacić wiedzę uczniów o historycznych wydarzeniach sprzed lat, rozwijać szacunek dla dokonań poprzednich pokoleń, uświadomić ciągłość historii, ale także wzbudzić wśród zebranych refleksje. Część artystyczna na początku wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W bardzo wymowny sposób ukazano napaść trzech zaborców na państwo Polskie. Rosja, Prusy i Austria zostały przedstawione jako trzy czarne, złowrogie ptaki, które pozbawiły nasz kraj cennych ziem. Duży nacisk w czasie akademii położono również na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. 

       Mali artyści zwrócili uwagę na problemy, z którymi współcześnie mierzy się nasza Ojczyzna. Zawiść, agresja, uzależnienia, rozpad rodzin, to tylko niektóre z nich.  Cyprian Kamil Norwid powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Miały tego świadomość przeszłe pokolenia, jednak czy my rozumiemy swoje obowiązki względem ojczyzny? Czy szanujemy symbole narodowe, troszczymy się o poprawność języka polskiego, czy zachowujemy polskie tradycje narodowe? 

     Święto  Niepodległości  sprawia, że w zabieganym życiu codziennym zatrzymujemy się  na  chwilę i wspominamy tych,  którzy  walczyli  o  naszą  wolność.  Dzień  ten  dla  wielu  jest  lekcją  patriotyzmu  i historii.  Uczestnicząc  w obchodach tego święta dajemy najszczerszy wyraz pamięci i szacunku wobec tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
                                                                                                                         Opracowała: Paulina Szewczyk