Akcja charytatywna KREDKOBRANIE

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
Lecz przez to czym się dzieli z innymi…”

 

Za wrażliwość, otwierającą serca dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć pomocy do czynienia dobra.
DZIĘKUJEMY!!!
Dziękujemy wszystkim,
którzy otworzyli serce i z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji KREDKOBRANIE.
6 październik zakończyła się zbiórka, która miała nie tylko charakter pomocowy, ale również edukacyjny
i prospołeczny.
W akcję włączyli się uczniowie szkoły i przedszkolaki wraz z rodzicami.
Wspólnymi siłami udało nam się zebrać artkuły i przybory szkolne, które z pewnością ucieszą wielu uczniów mieszkających na Kresach.
Jesteśmy bardzo dumni, że nasza szkolna społeczność nie była obojętna na potrzeby innych, i tak z wielkim zaangażowaniem przyłączyła się do tej szlachetnej inicjatywy.
Pamiętajmy!: „Nie jest ten bogaty, kto wiele posiada. Lecz ten, kto daje i potrafi dawać!!!...”
                                                                                                     Koordynator akcji: Marzena Sowa