Zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego Małopolskie Talenty w roku szkolnym 2021/22

     Właśnie  zakończyły  się  zajęcia  w  ramach  projektu  unijnego  Małopolskie  Talenty.  Uczniowie  naszej  szkoły z poszczególnych klas przez ostatnie trzy lata uczestniczyli w zajęciach ponadprzedmiotowych rozwijających kompetencje społeczne oraz w przedmiotowych: kompetencje matematyczne i językowe (język angielski).  Podczas zajęć uczniowie pracowali metodą  projektu z elementami strategii PBL (Problem Based Learning) realizując wybrane przez siebie tematy na bazie udostępnionych modułów. W tej metodzie uczeń znajduje się w centrum procesu przekazywania wiedzy i samodzielnie poszukuje rozwiązań danego problemu. Dzięki PBL uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę przedmiotową, ale także doskonalili umiejętność współdziałania w grupie, planowania oraz organizowania pracy, efektywnego zarządzania czasem, poszukiwania rozwiązań. Przede wszystkim poprzez pracę wspomnianą wcześniej metodą rozwinęli umiejętność samodzielnego, kreatywnego i krytycznego myślenia, praktycznego podejścia do rozwiązania problemu, przez co proces zdobywania przez nich wiedzy był bardziej efektywny oraz praktyczny. W efekcie podjętych przez uczniów działań powstały gry, krzyżówki, rebusy, gazetki, plakaty, komiksy, prezentacje multimedialne, ankiety, zaproszenia, asocjogramy tematyczne,…

      W bieżącym roku szkolnym podczas zajęć CWUZ uczniowie realizowali następujące projekty:

 • Jakie jest zastosowanie tangramu?
 • Jak ułożyć zagadkę algebraiczną?
 • Co łączy matematyków i muzyków?
 • Jak wykonać matematyczną grę w celu uatrakcyjnienia zajęć w naszej szkole?
 • Gdzie w życiu codziennym znajduje zastosowanie liczba π?
 • Jak dobrać zwierzątko domowe do swojego charakteru?
 • Co wpływa na wybór muzyki, której słuchamy?
 • Jak przygotować cooking party dla przyjaciół?
 • Jak wykonać ulotkę promującą najciekawszy według uczniów zabytek regionu?
 • Dlaczego warto czytać książki?
 • Jak wybrać strój, aby pokazać kim jestem?

     Rozszerzający własne horyzonty i poszukujący wiedzy uczniowie, uczestniczący w zajęciach, wzięli ponadto udział w  konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany  w CWUZ. Przedmiotem konkursu była prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. Wytężona praca i wyjątkowe zaangażowanie uczniów zaowocowało! Grupa matematyczna w składzie: Julia Okaz, Weronika Serafin, Julia Wiśniowska i Milena Zelek zdobyła nagrodę za projekt „Gdzie w życiu codziennym znajduje zastosowanie  liczba π?”, uzyskując podczas oceny maksymalną liczbę punktów. Wysiłek uczennic nagrodzono wspaniałymi tabletami. Ogromny sukces odniosły również obie grupy językowe (etap I – Norbert Cieśla, Wiktoria Malinowska, Oliwier Kurzydło, Oliwia Kołodziejczak,  etap II – Mateusz Myszka,  Klaudia  Niedziocha,  Wiktoria  Kupiec,  Oliwia  Wiśniewska,  Emilia  Kołdras)! Za realizację wyróżnionych w konkursie projektów „Jak dobrać zwierzątko domowe do swojego charakteru?” i „Co wpływa na wybór muzyki, której słuchamy?” zdobyły pendrive lub dyski zewnętrzne.

     Uczniowie  uczestniczący  w  zajęciach  matematycznych  i  językowych  mieli  również  okazję  uczestniczyć online w Forum Młodych Talentów - dużym wydarzeniu inspirująco-edukacyjnym dedykowanym uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów, do utrwalenia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz zachęcenie do dalszego rozwoju swoich talentów. W ramach FMT uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów dotyczących m.in. osiągania w życiu sukcesu.

    Część uczniów biorących udział w zajęciach CWUZ wyjedzie ponadto po zakończeniu roku szkolnego do Krakowa na Letnią Szkołę Młodych Talentów, podczas której będzie miała okazję rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętność pracy metodą projektu oraz nabywać kompetencje interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych. Wakacyjny wypoczynek, wycieczki, atrakcje oraz rozwijanie wiedzy, umiejętności i talentów w jednym!

    Drodzy uczniowie, dziękujmy Wam za zaangażowanie, systematyczną pracę oraz aktywny i twórczy udział we wszystkich zajęciach. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie poszerzać swoją wiedzę  i rozwijać talenty!

                                                                                                 Anna Pabian – Gemza i Marta Mikołajek