Konkurs świetlicowy „Czwartki z książką”

    W II półroczu bieżącego roku szkolnego podczas zajęć świetlicowych realizowany był konkurs czytelniczy dla uczniów klasy 1.

Uczniowie przez okres 14 tygodni w każdy czwartek, rywalizowali ze sobą, otrzymując nagrodę w postaci buźki wyrażającej różne emocje. Oceniane były nie tylko umiejętności czytania, ale również poczyniony postęp oraz wkład i zaangażowanie małych czytelników.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Hubert Sowa
II miejsce – Jan Konicz
III miejsce – Jeremiasz Gawęcki

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz miłą niespodziankę w postaci zakładki do książki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż w czasie trwania konkursu zauważone zostały znaczne postępy czytania u wszystkich :)
                                                                                                                       Opracowała: Paulina Szewczyk