XIV Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej

    Już po raz 14 spotykamy się w gronie przedszkoli z terenu gminy Gnojnik, by prezentować i rozwijać talenty wokalne  najmłodszych  artystów.  W  dniu  4  kwietnia  2022r.  na  zaproszenie  Pań  z  Publicznego  Przedszkola  w Gnojniku stawili się reprezentanci każdego z gminnych przedszkoli, którzy wyłonieni zostali drogą konkursów wewnętrznych.

Nasze przedszkole reprezentowali godnie:

- Adam Czyżycki (P) w piosence pt. ”Wyspa zielona”

- Amelia Gnela (0) w piosence pt. „Nasza planeta”

- Anna Pater (0) w piosence „Chcemy być przyjaciółmi”,

którzy 24 marca 2022r. podczas Przedszkolnego Konkursu Piosenki najpiękniej zaprezentowali swoje wykonania

   Głównym  celem  przeglądu  było  budzenie  świadomości  ekologicznej  wśród  najmłodszych  oraz  prezentowanie  ich  zdolności  wokalno - muzycznych.  Z przedstawionego repertuaru wybrzmiewały słowa - apele nawołujące dorosłych i dzieci do ochrony środowiska naturalnego, ochrony roślin, zwierząt, wody i powietrza, tak, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się otaczającą nas przyrodą.

    Prezentacje dzieci oglądała i wspierała liczna publiczność, a każdy występ, choć często tremujący nagrodzony został burzą braw.

     Dzieci nagrodzone zostały kolorowymi dyplomami oraz upominkami, ana zakończenie spotkania Pani dyrektor Bogumiła Pysno zaprosiła wszystkich uczestników, wychowawców oraz przybyłych rodziców na pyszny, słodki poczęstunek.

   Gorąco dziękujemy organizatorom za miłe i serdeczne przyjęcie.  Mamy nadzieję, że nasze starania wychowawcze zaowocują w przyszłości właściwymi postawami ekologicznymi naszych najmłodszych pociech.