Pan Stop i Pani Stop

       Podczas zajęć techniki uczniowie klasy IV promując bezpieczeństwo ruchu drogowego wykonali Pana STOP lub Panią STOP. Samodzielnie wykonali znaki drogowe na karteczkach z kartonu. W ten sposób doskonalili swoją wiedzę ze znajomości znaków drogowych, zapamiętując ich kształty i kolory. Celem projektu było utrwalenie wiedzy z zakresu znajomości znaków i przepisów ruchu drogowego. Uczeń, jako uczestnik ruchu drogowego jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwa i dlatego powinien pamiętać o podstawowych zasadach obowiązujących w czasie poruszania się po drodze, szczególnie w okresie jesiennym.
                                                                                                                                             Oprac. Renata Pabijan