POZNAJ MAŁOPOLSKĘ, POZNAJ POLSKĘ

We wrześniu ruszył pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

        Nasza szkoła złożyła wnioski dotyczące dwóch projektów: „ Poznaj Małopolskę” i „Poznaj Polskę”. Z pierwszego projektu otrzymaliśmy kwotę 2000zł .
Z tego dofinansowania skorzystali uczniowie klas VI-VIII. Wycieczka została zorganizowana do Zakopanego.                     
       W ramach projektu „Poznaj Polskę”  otrzymaliśmy środki finansowe na organizację dwóch wycieczek do Krakowa – dla uczniów klas I-III ( kwota 4080 zł) oraz    uczniów klas IV-VI (kwota 4144 zł)
       Na wycieczkę mogą pojechać wszyscy uczniowie klas I-III, oraz wszyscy uczniowie klas IV-V. Wolne miejsca zostaną uzupełnione  o uczniów, którzy spełnią kryteria przyjęte przez Radę Pedagogiczną.   
                                                                                         Opracował: Zbigniew Stanuszek