Akcjia „Sprzątanie Świata"

"Jestem małym ekologiem,
O przyrodę zawsze dbam.
Chcę by na naszej pięknej Ziemi
Przyjemniej wszystkim żyło się nam!"

   Już po raz 28 nasze przedszkole przystąpiło do akcji „Sprzątanie Świata”- Polska, w ramach polskiej edycji międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World’’. Jego celem jest promowanie idei dbania o przyrodę, inicjowanie działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania Świata oraz wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska.
   Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. W naszym przedszkolu na co dzień starannie dbamy o segregację odpadów, czystość pomieszczeń jak i samego otoczenia. Jednak w tym wyjątkowym dniu nasze przedszkolaki, zaopatrzone w worki foliowe i rękawice ochronne, włączyły się do akcji ekologicznej na rzecz poszanowania środowiska i z wielkim zaangażowaniem porządkowały otoczenie wokół przedszkola. Akcja przebiegała sprawnie, z wielką energią i zapałem do działania. Udział w przedsięwzięciu poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi, w ramach projektu „Czysta gmina, bo kumasz o co chodzi” - czyli zwiększenie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Gminy Gnojnik”.
  Udział naszych przedszkolaków w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

Opracowała
Marzena Sowa