Rozwijamy kompetencje miękkie w ramach projektu „Małopolskie Talenty”

W tym roku (podobnie jak w ubiegłym) uczniowie klas V-VII uczestniczyli w zajęciach, których celem był rozwój kompetencji ponadprzedmiotowych. Zajęcia rozpoczęliśmy
w październiku w formie stacjonarnej, spotykając się w soboty. Niestety sytuacja zmusiła nas do przeniesienia się do świata wirtualnego, w którym działaliśmy od listopada do końca stycznia. W trakcie zajęć uczniowie określali swoje umiejętności, słabe i mocne strony, poznawali techniki umożliwiające łatwiejsze zapamiętywanie.  Część zajęć poświęcono na zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, a także umiejętności walki ze stresem. Jako prowadzące mamy nadzieję, że mimo utrudnień związanych z brakiem bezpośredniego kontaktu uczestnicy spotkań spędzili czas efektywnie, wzbogacając wiedzę o samym sobie.
Poniżej kilka przykładów prac, które powstały w czasie zajęć on-line.
                                                                                                                        Oprac. E. Matus, P. Szewczyk