MAŁOPOLSKIE TALENTY 2020/2021

MAŁOPOLSKIE TALENTY 2020/2021

   W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy w naszej szkole realizację projektu Małopolskie Talenty, który ma na celu wspieranie uczniów zdolnych. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 25 uczniów (12 uczniów z I etapu edukacyjnego i 13 z II etapu edukacyjnego). Mają oni szansę rozwijać swoje uzdolnienia podczas zajęć rozwijających z matematyki i  języka angielskiego oraz z kompetencji ponadprzedmiotowych.
                                                                                                                                  Marta Mikołajek

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać na stronach http://www.malopolskietalenty.pl/, http://www.mcp.malopolska.pl/, https://mcdn.edu.pl/projekty/.