Harmonogram uroczystości szkolnych 2019/2020

Harmonogram uroczystości szkolnych 2019/20

Lp.

Nazwa uroczystości, imprezy

Terminy

Odpowiedzialni

1.

Inauguracja nowego roku szkolnego

02.09.2019

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

2.

Ogniska klasowe

IX/X  2019
wiosna 2020

wychowawcy klas,
wych.  przedszkola

3.

Pasowanie na przedszkolaka

08.10.2019
(wtorek)

Pani Iwona Radecka

4.

Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klasy I

15.10.2019 
(wtorek)

Pani Teresa Nowak
Pani  Paulina Szewczyk
Pani Marta Mikołajek

5.

Narodowe Święto Niepodległości

07.11.2019 
(czwartek)

Pani Renata Pabijan
Pani Ewa Płacheta - Brożek

6.

Zabawa „ andrzejkowa”

28.11.2019
(czwartek)

Samorząd Uczniowski,
wychowawcy klas

7.

Prezenty  Mikołajowe  w przedszkolu

6.12.2019  
(piątek)

Pani  Anna Stanuszek
Pani Iwona Radecka

8.

Przyjęcie klasy I w poczet czytelników

luty/marzec 2020

Pani  Marta Adamczyk

9.

Jasełka
Wigilie klasowe

20.12.2019 
(piątek)

Pani Anna Pabian
Pani Marta Cichostępska

wychowawcy  klas

10.

Dzień Babci i Dziadka

25.01.2020
(sobota )

Pani Teresa Waligóra
Pani Teresa Nowak

11.

Zabawa karnawałowa- udział dzieci
i młodzieży  z OSW  w Złotej

 11.02.2020
(wtorek)

wychowawcy klas

12.

Tydzień profilaktyki
- przedstawienie profilaktyczne , konkursy, prezentacje, zabawy ruchowe

16-20.03.2020

Pani Marta Mikołajek
Pani Paulina Szewczyk
Pan Piotr Rzepa
wychowawcy klas

13.

Powitanie wiosny w przedszkolu

20.03.2020
(piątek)

Pani Iwona Radecka

14.

Dzień Ziemi

22.04.2020
(środa)

Pan Piotr Rzepa
Pani Paulina Szewczyk

15.

3 Maja

30.04.2020 
(czwartek)

Pan  Mirosław Król

16.

„Majówka” w  Złotej

V 2020

Pani Marta Mikołajek

17.

Święto szkoły - Dzień Dziecka

01.06.2020  (poniedziałek)

Pani Marta Mikołajek
Pani Ewelina Matus

wychowawcy klas

18.

Dzień Mamy i Taty

16.06.2020
(wtorek)

Pani Anna Stanuszek
Pani Iwona Radecka

wychowawcy klas

19.

Pożegnanie absolwentów „Pożegnania nadszedł czas”

VI 2019

Pani Marta Adamczyk
Pani Marta Mikołajek