PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowanie Panu Tadeuszowi Gnela za pomalowanie korytarzy, holu i sali lekcyjnej na parterze szkoły.
Za bezinteresowną inicjatywę i okazaną dobroć, pozostaje nam radość, pamięć oraz słowo wdzięczności „Dziękujemy”.                                                                                  

                                                                                      W imieniu społeczności  szkolnej
                                                                                               Zbigniew     Stanuszek
                                                                                                          Dyrektor