Harmonogram konkursów w roku 2019/2020

Harmonogram konkursów w roku 2019/2020

Lp

Tematyka

Klasy

etap

Termin

Odpowiedz.

1.

Konkurs ekologiczny
zbiórka baterii  małogabarytowych

P-VIII

szkolny

-

cały rok

Pani  Ewa Płacheta - Brożek
Pani  I. Radecka
Pani A. Stanuszek

2.

Konkurs recytatorski ph.„Lubię czytać”

P-VIII

szkolny

-

cały rok

Pani M. Adamczyk

3.

Konkursy kuratoryjne

IV-VIII

szkolny

-

X/XI 
2019

Nauczyciele przed.

4.

Konkurs techniczny ph.
„Odblaskowa szkoła”

I-VIII

szkolny

-

X
 2019

Pani R. Pabijan

5.

Przedszkolny konkurs  plastyczny
„Jesienne cudaki”

p, 0

przedszk.

-

X  
2018

Pani A. Stanuszek
Pani I. Radecka

6.

Konkurs wiedzy historycznej 
Obrona Polski w 1939”

VII-VIII

szkolny

-

IX - X  
2019

Pan M. Król

7.

Konkurs plastyczny
„Święty Jan Paweł II w oczach dzieci”

I-III

szkolny

-

IX - X
2019

Pani M. Adamczyk

8.

„Śpieszmy się kochać ludzi …” – konkurs wiedzy o życiu i twórczości ks. J. Twardowskiego

III - VIII

szkolny

-

XI

Pani M. Adamczyk
Pani T. Waligóra

9.

Międzyszkolny Konkurs recytatorski
poezji ks. J. Twardowskiego

I-VIII

szkolny

między
szkol.

I, III
2020

Pani A. Bach
Pani E. Matus

10.

Konkurs na gazetkę klasową
 „Złe nawyki i nałogi niech opuszczą nasze progi”

IV-VIII

szkolny

-

III
2020

Pani  E. Matus

11.

Szkolny turniej BRD

V-VIII

szkolny

-

III  
2020

Pani  R. Pabijan

12.

„Z głębi serca” - konkurs pięknego czytaniatekstów św. Jana Pawła II skierowanymi do dzieci i młodzieży

IV-VIII

szkolny

-

III 
2020

Pani  M. Mikołajek
Pani M. Adamczyk

13.

„Pięknie żyć – piosenki z przesłaniem” – szkolny festiwal piosenki

I - VIII

szkolny

-

III 2020

Pani M. Adamczyk
Pani L. Cieśla

14.

Dzień języków obcych

IV-VIII

szkolny

-

III
2020

Pani A. Talarek
Pani M. Czyżycka
Pani A. Pabian

15.

Konkurs matematyczny
„Kangur Matematyczny”

II - VIII

szkolny

-

III
2020

Pani  M. Mikołajek

16.

Konkurs piosenki przedszkolnej

p, 0

przedszk.

-

III/IV 
2020

Pani A. Stanuszek
Pani I. Radecka

17.

Przedszkolny konkurs recytatorski „Tadeuszek twierdzi, że tylko zdrowie liczy się”

p, 0

przedszk.

-

IV 
2020

Pani A. Stanuszek
Pani I. Radecka

18.

Konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze gminy Gnojnik”

IV - VIII

szkolny

-

IV 2020

Pani P. Szewczyk

19.

Quiz wiedzy przyrodniczej „Jeden z dziesięciu”

IV - VIII

szkolny

-

IV 2020

Pan P. Rzepa

20.

Powiatowy konkurs matematyczny
dla uczniów kl. V

V

szkolny

pow.

IV
2020

Pani  M. Mikołajek

21.

Konkurs matematyczny
Mistrz matematyki”

VI

-

gm.


2020

Pani  M. Mikołajek

22.

Konkurs matematyczny
„Krakowska matematyka”

IV-VIII

szkolny

woj.


2020

Pani  M. Mikołajek

23.

Konkurs orograficzny
„As ortografii”

III

-

gm.


2020

Pani T. Nowak

24.

 Konkurs historyczny
„Kazimierz Wielki i jego czasy”

IV-VIII

-

pow.

V/VI 
2020

Pani M.Cichostępska

25.

Konkursy nadesłane przez organizatorów

I-VIII

-

-

rok szkolny

Wszyscy nauczyciele