IV Turniej siatkarski przełożony

Z uwagi na małe zainteresowanie - zgłosiły się tylko 3 drużyny, turniej przekładamy  na listopad 2019r.

:)