Aby łatwiej było wybrać

       Już wkrótce rozpocznie się proces rekrutacyjny do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Jednak aby trafnie wybrać szkołę i nie zastanawiać się, czy  klasa, do której się trafi, spełni nasze oczekiwania, trzeba mieć wiedzę dotyczącą oferty edukacyjnej. W tym celu14 lutego uczniowie najstarszych klas wzięli udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych, podczas których mieli możliwość poznać propozycje przygotowane przez placówki oświatowe powiatu brzeskiego. Uczestnicy targów mogli porozmawiać z uczniami i nauczycielami szkół branżowych, techników i liceów, zadać pytania dotyczące profili uruchamianych klas, przedmiotów rozszerzonych, dodatkowych zajęć. Swoje stanowiska mieli również przedstawiciele  Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku, którzy chętnie odpowiadali na zadawane im pytania. Kontynuacją wyjazdu było poznanie od kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ponieważ uczestnicy targów udali się do pracowni, w których uczący się poznają tajniki zawodów, przygotowują się do egzaminów zawodowych.
28 lutego uczniowie zapoznali się z ofertą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie. Podczas dwugodzinnego spotkania poznali topografię szkoły, klasy i pracownie, w których odbywają się lekcje, mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę w konkursach, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Przedgimnazjalistami i ósmoklasistami czas egzaminów, a później ważnych decyzji dotyczących dalszego kształcenia. Oby wizyty w szkołach ułatwiłypodjęcie  decyzji tym, którzy mają wątpliwości, a utwierdziły w słuszności wyborów tych, którzy są zdecydowani.

Oprac. E. Matus