„Dzień Bezpiecznego Internetu”

   9 lutego to „Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)”, który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

   Na zajęciach komputerowych i informatyce klasy IV-VII podjęły aktywność związaną z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych, tworząc prezentacje i plakaty.

   Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w znacznym stopniu zabezpiecza jego użytkowników przed negatywnymi skutkami korzystania z sieci.

   Ponieważ w obecnych czasach Internet jest  niezbędny do funkcjonowania w świecie, wszystkim życzymy mądrego i bezpiecznego korzystania z tego narzędzia.