Pasowanie pierwszoklasistów

    Dnia 16 października br. społeczność szkolna powiększyła swoje grono o kolejnych 15. uczniów, którzy uroczyście związali się przyrzeczeniem min. wypełniania rzetelnie obowiązków wzorowego ucznia oraz dbania
o honor i dobre imię naszej Szkoły.

     Doroczne wydarzenie zaszczycili swą obecnością Rodzice, Dyrektor szkoły i Grono Pedagogiczne. Uroczystość rozpoczęła się od występu pierwszoklasistów. W programie słowno - muzycznym towarzyszył im dzielnie Koziołek Matołek. Siedmiolatki przekonały bohatera bajek dla dzieci i zebranych o swojej wiedzy i umiejętnościach, które czynią ich gotowymi do złożenia ślubowania na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewniowej, włączając tym samym przejętych pierwszoklasistów do szkolnej braci. Świadectwem i pamiątką tego aktu będą wręczone dyplomy oraz upominki od Rady Rodziców. Po zakończeniu uroczystości dzieci klasy I udały się na słodki poczęstunek, by w atmosferze radości, odprężenia i zabawy świętować swój dzień.

Opr. Teresa Waligóra