2 listopada- dzień wolny


Decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dzień 2 listopada (czwartek) będzie w naszej szkole dniem  wolnym od zajęć dydaktycznych.  Uczniom, którzy przybędą w tym dniu  do szkoły, będą  zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Opiekę nad dziećmi sprawować będą:

godz.  745 – 1100    - Pani Renata Pabijan,  Pani  Ewa Płacheta – Brożek
godz.  1100 – 1415  - Pani Paulina Kokoszka, Pani Joanna Kliś
godz.  745 – 1300    - Pani Iwona Radecka

Przypominam, że dzień 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym.

                                                                                             Zbigniew Stanuszek
                                                                                                       Dyrektor