„Słowo DZIĘKUJĘ przyjmijcie od nas w podzięce- za trud, cierpliwość i serce”

„Słowo DZIĘKUJĘ przyjmijcie od nas w podzięce- za trud, cierpliwość i serce”

To motto przyświecało uroczystości, która odbyła się 13 października w szkole w Lewniowej. Okazja do spotkania była podwójna - z jednej strony Dzień Edukacji Narodowej, z drugiej podsumowanie projektu edukacyjnego. Ale po kolei…

Czym jest DEN, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, każdy kiedyś był uczniem (niektórzy właśnie/ciągle nimi są) i wie, że jest to święto wszystkich związanych ze szkołą- nie tylko nauczycieli, ale także pracowników obsługi, uczniów (spróbujcie sobie wyobrazić szkołę bez tej grupy) i ich rodziców. Z okazji tego święta najstarsi uczniowie wspierani przez kolegów koleżanki z klasy 2 gimnazjum i kl. VI przygotowali występ, w którym w humorystyczny sposób przedstawili perypetie dyrektora, nauczycieli oraz uczniów pewnej szkoły (podobieństwo do osób i miejsc było naturalnie, przypadkowe), a także zobrazowali wizję reformy oświaty, w efekcie czego obowiązki pedagoga przejęła pani woźna.

Po występie przyszła pora na podsumowanie projektu edukacyjnego, nad którym od ubiegłego roku pracowali uczniowie klasy 3 gimnazjum. Projekt to obowiązkowe działanie realizowane przez ucznia przynajmniej raz w toku edukacji gimnazjalnej, o którym informacja zostaje zapisana na świadectwie ukończenia szkoły. Celem projektu jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy  w grupie. Uczniowie po konsultacjach z nauczycielami zdecydowali, że ich projekt będzie dotyczył działalności rodziców na rzecz szkoły, stąd tytuł „Pokolenia - tablo prezydium Rad Rodziców w historii szkoły”. Projekt ten nie tylko pozwalał na zrealizowanie obowiązkowego działania, ale dawał szansę na bliższe poznanie historii szkoły oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Uczniowie podzieleni na 3 grupy wykonali tytaniczną pracę w celu poszukania informacji o osobach zaangażowanych w życie szkoły, zdobyli ich zdjęcia, przygotowali projekt tablicy pamiątkowej, następnie nagrali filmik wyjaśniający zadania rady rodziców. To wszystko mogli zobaczyć zaproszeni na uroczystość goście na czele z  wójtem gminy- p. S. Paterkiem, kierownikiem ZOSiP-u -p. A. Stańczykiem, sołtysem wsi- p. A. Seniukiem oraz najważniejsze w tym dniu osoby – byli członkowie rad rodziców, którzy współtworzyli wspaniałą historię szkoły, swym zaangażowaniem i pomysłowością wpłynęli na jej obecny kształt. Pełna wzruszeń chwila nastąpiła w momencie, gdy dyrektor szkoły, p. Z. Stanuszek i przewodnicząca RR p. A. Konstanty odsłonili tablicę pamiątkową, która została później umieszczona na ścianie tuż przy głównym wejściu, by każdy mógł przyjrzeć się dziełu gimnazjalistów i poszukać wśród wymienionych osób zdjęć swych bliskich.

Zakończenie spotkania było równie wzruszające, bo w tym dniu także pożegnaliśmy p. Bogdana Tobołę, wieloletniego pracownika szkoły, pana od przyrody, który jak wieść gminna niesie, w pracy nie opuścił ani jednego dnia (jako nauczyciel przyrody wiedział najwidoczniej, jak się nie dać wirusom i bakteriom) – 35 lat na posterunku to nie lada wyczyn, zawsze uśmiechnięty i życzliwy zjednywał sobie uczniów i radził z ich humorami. Nic dziwnego, że niejednemu z obecnych na sali zakręciła się łezka w oku…

Jak widać, piątek 13. w naszej szkole był dniem pełnym wzruszeń i śmiechu, a słowo DZIĘKUJĘ przyjmowali nie tylko nauczyciele, ale również rodzice, bo ich rola w tworzeniu szkoły jest równie ważna.

Oprac. Ewelina Matus