Dodatkowe dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Lewniowej  informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN, dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2017/2018 po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski są:

- 2 listopada 2017r.
- 18,19,20 kwietnia 2018r.
- 2 maja 2018r.
- 4 maja 2018r.
- 1 czerwca 2018r.- Dzień Dziecka, Święto szkoły
- 21 czerwca 2018r.