Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

w roku szkolnym 2017/2018

Impreza / uroczystość

Termin

Cele

Udział        rodziców

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017r.

Powitanie przedszkola.

Towarzyszenie dzieciom podczas uroczystego powitania  roku szkolnego 2017 / 2018.

Pasowanie na przedszkolaka

10  października 2017r. 

Uroczyste włączenie  dzieci  nowo przyjętych do grupy przedszkolaków.

 Udział rodziców w uroczystości w charakterze gości.

Dzień Edukacji Narodowej

13  października 2017r. 

Uczestnictwo w akademii z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

 

Święto

Odzyskania Niepodległości

10 listopada 

Kształtowanie postawy patriotycznej

Udział w uroczystych apelach klas starszych.

 

Zabawa „andrzejkowa”

30  listopada 2017r

 Przybliżenie dzieciom tradycji obchodów dnia św. Andrzeja. Tańce andrzejkowe, zabawy,  konkursy.

 Organizacja poczęstunku dla dzieci.

Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia 2017r.

Prezentacja części artystycznej przygotowanej przez dzieci. Kultywowanie tradycji.

 Przygotowanie upominków dla dzieci i udział w imprezie w roli gości.

Spotkanie przy wigilijnym stole

22 grudnia 2017r. 

 Udział w grupowych obchodach Wigilii.

Kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji.

 Zorganizowanie poczęstunku oraz udział chętnych rodziców w grupowej Wigilii.

Dzień Babci i Dziadka

20  stycznia 2018r.

 Wzmacnianie więzi rodzinnych.

Prezentacja części artystycznej przygotowanej przez dzieci dla swoich dziadków. Wspólne obchody święta.

 Przygotowanie  strojów dla dzieci. Organizacja poczęstunku dla gości.

Zabawa karnawałowa

8 lutego 2018r.

Udział w  zabawie tanecznej, pląsy przy muzyce i konkursach

Przygotowanie poczęstunku oraz ciekawych kostiumów dla dzieci.

 Powitanie wiosny

21 marca 2018r.

Utrwalenie  pór roku oraz zwyczajów związanych z powitaniem wiosny. Zabawy integracyjne dzieci młodszych i starszych.

 

 Dzień Ziemi

20 kwietnia 2018r.

Kształtowanie świadomości ekologicznej - jak postępować aby chronić środowisko naturalne.

 

 3 Maja

30 kwietnia 2018r.

Kształtowanie postawy patriotycznej

Udział w uroczystym apelu  klas starszych.

 

Dzień Matki

25 maja 2018r.

Przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków dla przybyłych gości.

Okazywanie uczuć swoim rodzicom, tworzenie więzi i  relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Udział w uroczystości
w roli gości.

 Święto szkoły połączone z obchodami Dnia Dziecka

1 czerwca 2018r. 

Wspomnienie patrona szkoły ks.  Jana Twardowskiego.  Zabawy integracyjne, konkursy zawody sportowe.

 Zorganizowanie poczęstunku dla dzieci. Współudział w zabawach i konkursach.

 Spotkanie przy ognisku

czerwiec 2018 r.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Aktywne spędzanie czasu wspólnie z rodzicami.

Organizacja ogniska. Uczestnictwo w spotkaniu w roli gości.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017 /2018

23 czerwca 2018r.

Pożegnanie przedszkola.

Wspólne pożegnanie roku szkolnego 2017 / 2018

Dni  Gminy Gnojnik

lipiec 2018r.

Impreza plenerowa promująca przedszkole w środowisku lokalnym. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci.

 Towarzyszenie i opieka nad dziećmi podczas występów.


     
Opracowały:   Anna Stanuszek 
Iwona Radecka