Dyżury nauczycieli przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

DYŻURY NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

w roku szkolnym 2017/2018

mgr Iwona Radecka

(grupa 3-5 latki)

wt. 9:00-9:30

 mgr Anna Stanuszek

(grupa 5-6 latki)

pn. 9:00- 9:30

 

  • Celem dyżuru jest stworzenie okazji do indywidualnych rozmów, porad  i konsultacji dla zainteresowanych rodziców.
  • W czasie dyżuru możliwy jest kontakt osobisty lub telefoniczny ( do szkoły: 14 6860330).
  • Telefonicznie nie udzielamy  informacji o dzieciach.
  • Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą spotkać się z wychowawcą   lub nauczycielem zajęć  w innym, wspólnie  ustalonym terminie.
  • W żadnym przypadku nauczyciel , czy też wychowawca, nie udzielają informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć i pobytu na placu przyszkolnym.