Ubezpieczenie dzieci od NNW

Szanowni Rodzice,

podobnie jak w latach poprzednich, również w roku szkolnym 2017/2018  szkoła   pragnie  umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci szkolnych.
Rada Rodziców kierując się wyborem najlepszej oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wybrała firmę ubezpieczeniową -SIGNAL IDUNA.   Podczas konsultacji z przedstawicielem firmy, ustalono  ogólną sumę ubezpieczenia  15.000 zł.   Składka za ucznia wynosi 44zł.

Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły lub do wychowawcy  do dnia 15 października 2017r.

W załączniku polisa ubezpieczenia i  warunki ogólne.

Polisa - Kliknij tutaj

Ogólne warunki ubezpieczenia

                   Z poważaniem

                 Zbigniew Stanuszek
                         
Dyrektor