Harmonogram uroczystości szkolnych 2017/18

 

Lp.

Nazwa uroczystości, imprezy

Terminy

Odpowiedzialni

1.

Inauguracja nowego roku szkolnego

04.09.
2017

dyrektor szkoły, wychowawcy

2.

Ogniska klasowe

IX/X  2017
wiosna 2018

wychowawcy klas,
wych.  przedszkola

3.

Pasowanie na przedszkolaka

10.10.2017
(wtorek)

Pani Iwona Radecka

4.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017 
 (piątek)

Pani Aldona Bach
Pani  Ewelina Matus

5.

Ślubowanie uczniów klasy I

16.10.2017 (poniedziałek)

Pani Teresa Waligóra

6.

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2017 
(piątek)

Pani Marta Adamczyk
Pani Renata Pabijan

7.

Zabawa „ andrzejkowa”

30.11.2017
(czwartek)

Samorząd Uczniowski, wych.klas

8.

Prezenty  Mikołajowe  w przedszkolu

6.12.2017
(środa)

Pani  Anna Stanuszek
Pani Iwona Radecka

9.

Przyjęcie klasy I w poczet czytelników

luty/marzec
2018

Pani  Marta Adamczyk

10.

Jasełka „Tak! On jest królem!”
Wigilie klasowe

22.12.2017
  (piątek)

Pani Marta Mikołajek
wychowawcy  klas

11.

Dzień Babci i Dziadka

20.01.2018
 ( sobota )

Pani Teresa Waligóra
Pani Teresa Nowak

12.

Zabawa karnawałowa- udział dzieci i młodzieży  z OSW  w Złotej

08.02.2018  (czwartek)

wychowawcy klas

13.

Tydzień profilaktyki
- przedstawienie „konkursy, prezentacje, zabawy ruchowe

19-23.03
2018

 

Pani Marta Mikołajek
Pani Anna Pabian
Pani Marta Cichstępska
wychowawcy

14.

Powitanie wiosny

21.03.2018
(środa)

Pani Iwona Radecka

15.

Dzień Ziemi

20.04.2018     (piątek)

Pan Piotr Rzepa

16.

3 Maja

30.04.2018     (poniedziałek)

Pani  Paulina Kokoszka
Pan  Piotr Rzepa

17.

„Majówka” w  Złotej


2018

Pani Marta Mikołajek

18.

Święto szkoły - Dzień Dziecka

1.06.2018
    (piątek)

Pani Marta Mikołajek
Pani Teresa Waligóra
Pani Małgorzata Czernecka

Pan  Mirosław Król
wychowawcy

19.

Dzień Matki

25.05.2018
 (piątek)

Pani Ludmiła Cieśla
Pani Anna Stanuszek

wychowawcy

20.

Spotkania z ciekawymi ludźmi małej Ojczyzny

w ciągu roku

Pani Małgorzata Czernecka
Pani Teresa Nowak
Pani Ludmiła Cieśla
Pan Mirosław Król

21.

Pożegnanie absolwentów

VI 
2018

Pani  Aldona Bach
Pani Ewelina Matus