Harmonogram konkursów 2017/18

Lp

Tematyka

Klasy

etap

Termin

Odpowiedz.

 1.

Konkurs ekologiczny
zbiórka baterii   małogabarytowych

P -IIIG

szkolny

-

cały rok

Pani  M.Czernecka
Pani  I.Radecka
Pani  A.Stanuszek

 2.

„Najlepszy czytelnik”

P-IIIG

szkolny

-

cały rok

Pani M. Adamczyk

3.

Konkursy kuratoryjne

IV-IIIG

szkolny

-

X/XI 
2017

Nauczyciele
przedmiotów

4.

Konkurs plastyczny
„Odblaskowa szkoła”

I-VII

szkolny

-

X
 2017

Pani R. Pabijan

5.

Przedszkolny konkurs  recytat.
„Jesień wierszem malowana”

p, 0

przedszk.

-

XI  
2017

Pani A. Stanuszek
Pani I. Radecka

6.

Konkurs wiedzy historycznej  
 J. Piłsudski i legiony

VII-IIIG

szkolny

-

XI  
2017

Pan M. Król

7.

Szkolny festiwal pi osenki patriotycznej ph. „Miłość do ojczyzny chcę wyśpiewać”

IV-IIIG

szkolny

-

XI 
2017

Pani M. Adamczyk

8.

Konkurs plastyczny
„Piękno przyrody w twórczości księdza Jana Twardowskiego”

I-III

szkolny

-

XI/XII   2017

Pani M. Adamczyk
Pani T. Nowak

9.

Konkurs recytatorski
poezja ks. J. Twardowskiego

IV-IIIG

szkolny

-

I
2018

Pani A.Bach
Pani M.Adamczyk

10.

Konkurs plastyczno –informat.
Cyberprzemoc – jestem przeciw”

IV-IIIG

szkolny

-

III
 2018

Pani  R. Pabijan
Pani A. Pabian
Pani M. Cichostępska

11.

Ogólnopolski
Konkurs Bezp. Ruchu Drogowego

V-VII

szkolny

pow.

III  
2018

Pani  R. Pabijan

12.

Konkurs pięknego czytania

IV-VII, G

szkolny

-

III 
2018

Pani  M. Mikołajek
Pani M. Adamczyk

13.

Konkurs piosenki przedszkolnej

p, 0

przedszk.

-

III/IV 
2018

Pani A. Stanuszek
Pani I. Radecka

14.

Konkurs ortograficzny
Mistrz ortografii”

IV-VI
VII-IIIG

szkolny

-

III/IV 
2018

Pani A. Bach
Pani E. Matus

15.

Konkurs literacki
Krótki wierszyk o patronie”

IV-VII

szkolny

-

III 
2018

Pani  M. Adamczyk
Pani A. Bach

16.

Dzień języków obcych

IV-IIIG

szkolny

-

III
2018

Pani A. Talarek
Pani J. Kliś
Pani A. Pabian

17.

Konkurs matematyczny
 „Kangur Matematyczny”

II - IIIG

szkolny

-

III
2018

Pani  M. Mikołajek

18.

Konkurs wiedzy
„Wiem jak dbać o zdrowie”

IIG - IIIG

szkolny

-

III
2018

Pan P. Rzepa

 

19.

Przedszkolny konkurs plast.
Portret mojej mamy”

„O”

przedszk.

-

IV 
2018

Pani A. Stanuszek

20.

Konkurs fotograficzno -przyrod.
„Przyroda w obiektywie”

IV-IIIG

szkolny

-

IV
2018

Pani P. Kokoszka

21.

Konkurs matematyczny -
dla uczniów kl. V

V

szkolny

pow.

IV
2018

Pani  M. Mikołajek

22.

Konkurs matematyczny
Mistrz matematyki”

VI

-

gm.


2018

Pani  M. Mikołajek

23.

Konkurs orograficzny
„As ortografii”

III

-

gm.


2018

Pani T. Nowak

24.

Przedszkolny konkurs plast.
dla dzieci i rodziców w ramach zajęć pokazowych

P

przedszk.

-

V
2018

Pani I. Radecka

25.

 Konkurs historyczny
„Kazimierz Wielki i jego czasy”

IV-VII   G

-

pow.

V/VI 
2018

Pani M. Cichostępska

26.

Konkursy nadesłane przez organizatorów

I-VII   G

-

-

rok szkolny

Wszyscy nauczyciele