Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Państwu Jadwidze i Adamowi Górak -rodzicom ucznia  klasy II  za przekazanie na potrzeby szkoły 2 laptopów.

                                                                                                                         Z.Stanuszek
                                                                                                                             Dyrektor