Podziękowanie dla rodziców uczniów kl. IV

Dnia 10 października sala lekcyjna uczniów klasy IV zmieniła swój wygląd.  A to za sprawą rodziców, którzy z własnej inicjatywy zakupili materiały oraz pokryli koszty malowania. Jest to kolejny w tym roku  miły dowód na to, że potrafimy współpracować i czuć się razem współodpowiedzialni za tworzenie coraz lepszych warunków dla naszych dzieci. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom uczniów klasy IV za okazaną pomoc i gest  zrozumienia.  Słowa wdzięczności kierujemy  także do Pań: Anny Pławeckiej, Sabiny Gawęckiej, Kingi Wąs, Agaty Gagatek, które poświęciły swój wolny czas, aby osobiście uczestniczyć w pracach porządkowych klasy.

 Dziękuje w imieniu własnym, wychowawcy i uczniów    

Dyrektor  Zbigniew Stanuszek