Gminny Konkurs Ortograficzny „As ortografii”

 

Maj w szkolnym kalendarzu obfituje w różnego rodzaju imprezy i uroczystości. Właśnie 17 maja, w naszej szkole odbył  się już po raz kolejny Gminny Konkurs Ortograficzny  dla uczniów klas III  szkół podstawowych. Swoją wiedzę i umiejętności stosowania reguł poprawnej pisowni sprawdzało tym razem 14 trzecioklasistów. Dobrze przygotowani przez swoich nauczycieli zawodnicy, z odwagą i honorem stanęli do walki o zaszczytny tytuł „Asa ortografii”.

 

Cierpliwie i z uporem „przedzierali się" przez gąszcze podstępnych pułapek ortograficznych Zmierzyli się z trudnym dyktandem i poradzili sobie doskonale z testem, rywalizując w myśl zasady Ortografia trudna to sztuka, lecz czasu na nią nie szkoda...”. Konkurs był nie tylko sprawdzianem umiejętności ortograficznych uczestników, ale również okazją do zdrowej rywalizacji. Ponadto udowodnił,  że uczniowie  naszej gminy są zaprzyjaźnieni z trudną pisownią
i z łatwością poruszają się w „labiryncie" ortografii.

 

Po sprawdzeniu prac konkursowych, komisja przyznała tytuł „Asa ortografii” reprezentantce naszej szkoły – Zuzannie Rabijasz, która zdobyła najwyższą ilość punktów, a tym samym I miejsce.

 

II miejsce przypadło również uczniowi PSP w Lewniowej – Wojciechowi Konstanty

III miejsce zajęła Wiktoria Wiśniowska – uczennica PSP w Gnojniku

Wyróżniono także Julię Gnyla reprezentującą PSP w Biesiadkach

Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!

 

Opr. T. Nowak