Wstępne informacje organizacyjne

Organizacja nauki w  roku szkolnym 2020/2021

  1. Zajęcia dla uczniów klas I-III będą rozpoczynać się od godz. 8,45, natomiast dla uczniów klas IV-VIII od godz. 8,00.
  2. Wejście uczniów do szkoły: Klasy I-V,VII - drzwi główne, klasy VI,VIII- drzwi od strony sali gimnastycznej.
  3. Szkoła będzie zapewniać opiekę świetlicową dla uczniów w godz. 7.30 – 8,45 oraz od 11,30-14,30. W razie potrzeby praca świetlicy będzie wydłużona.
  4. Z obiadów będą mogły korzystać tylko dzieci z listy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
    Obiad będzie wydawany od dnia 7.09.br. podczas długiej przerwy w godz. 11.20-11.40.
  5. Przyprowadzanie dzieci do oddziału zerowego będzie w godz. 8,00-8,30, do grupy  3-5- latków w godz. 8,30 – 9,00. Wejście od strony zachodniej.
  6. W szkole i w przedszkolu obowiązują pracowników, rodziców/prawnych opiekunów, dzieci oraz osoby trzecie przebywające na terenie Zespołu procedury bezpieczeństwa  opracowane zgodnie z wytycznymi GIS.
  7. Od 1 września 2020r. plac zabaw przed szkołą będzie udostępniany tylko dzieciom szkoły i przedszkola w godzinach pracy szkoły.