Zwrot książek- praca biblioteki

Organizacja pracy szkolnej biblioteki:

 1. Biblioteka szkolna od 1 czerwca 2020 r. jest czynna w poniedziałek, czwartek i piątek
  w godz. od 900 do 1400 .
 2. Zbiory biblioteczne odbierane są w bibliotece szkolnej w wyznaczonej do tego strefie, a następnie składowane w odpowiednim miejscu.
 1. Rodziców dzieci przedszkolnych prosi się o zwrot książek do biblioteki w czasie pracy biblioteki szkolnej.
 2. Zachęca się uczniów korzystających w dni pracy biblioteki szkolnej z konsultacji indywidualnychz nauczycielami poszczególnych przedmiotów, aby przy tej okazji zwrócili książki do biblioteki szkolnej.

 

 1. Podręczniki szkolne będą odbierane w bibliotece szkolnej wg następującego harmonogramu:

 

                                   Harmonogram zwrotu podręczników

15. 06. 2020 r.

16. 06. 2020 r.

17. 06. 2020 r.

18. 06. 2020 r.

19. 06. 2020 r.

 

9 00 do 1030

klasa I - II

 

Egzamin ósmoklasisty

 

9 00 do 1030

klasa I - II

1030do 1200

klasa III - IV

1030do 1200

klasa III - IV

1200do 1400

klasa V - VI

1200do 1400

VII -VIII

1200do 1400

VI

1200do 1400

VII -VIII

1200do 1400

klasa V - VI

 

 

 1. Podręczniki należy zapakować w reklamówkę i opisać:  imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
 2. Dopuszcza się możliwość oddania podręczników i innych książek wypożyczonych z biblioteki szkolnejw trakcie zwrotu podręczników, lecz mają być one spakowane osobno do reklamówki i należy o tym poinformować bibliotekarza. Jednak w celu usprawnienia zwrotu podręczników zachęca do wcześniejszego oddania  innych książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej.
 1. Rodzice mogą kierować zapytania do nauczyciela bibliotekarza w sprawie książek lub w celu wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów poprzez dziennik elektroniczny.
 2. Podręczniki należy oddawać w pełnych kompletach. Przed zwrotem podręczników należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogięte kartki i skleić uszkodzenia. Bardzo ważne – usunąć dane wrażliwe zapisane ołówkiem w metryczce podręcznika.
 3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawicach (chyba, że ten obowiązek zostanie wcześniej zniesiony decyzją ministra/ premiera).
 4. Rodzic może jednocześnie dokonać zwrotu wszystkich kompletów wypożyczonych dla jego dzieci.
 5. Po upływie kwarantanny bibliotekarz sprawdza stan oddanych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany będzie do zakupu nowego egzemplarza w wyznaczonym terminie, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi  komunikacji.

 

Uwaga:

Na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19.