„Domowe przedszkole” – praca zdalna z najmłodszymi.

   Początek marca bieżącego roku to czas kiedy znaleźliśmy sie w nowej, bardzo trudnej rzeczywistości. Nasze przedszkole tak jak tysiące innych w całej  Polsce zawiesiło swoją działalność na mocy postanowienia MEN. Tym samym nauczyciele, rodzice i przedszkolaki stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem jakim jest edukacja zdalna.
   Okres kiedy zamknięte są jednostki oświatowe, to czas bardzo wymagający dla wszystkich ale My próbujemy go dobrze wykorzystać. Wspólnie z innymi nauczycielami oraz rodzicami staramy się organizować i proponować dzieciom ciekawe, wszechstronne aktywności. Cały czas realizujemy podstawę programową, rozwijamy kompetencje językowe, matematyczne, społeczne, logiczne myślenie, wyobraźnię, sprawności manualne i ruchowe. Razem działamy na rzecz  dzieci by czas izolacji nie był czasem zmarnowanym lecz dobrze spożytkowanym dla wszystkich.
  Serdecznie dziękuję rodzicom za wsparcie i zrozumienie, które jest teraz niezbędne w procesie  zdobywania przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności. 
                                                                                                                                                        Życzę cierpliwości!

Zobaczcie jak pracują „Motylki” :)                                                                   Opracowała: Iwona Radecka